Fylkesråden måtte forklare seg for de ansatte

Line Miriam Sandberg (Frp) satte mange sinn i kok etter sin tale på Frps landsmøte. Mandag måtte hun forklare seg for sine ansatte.

Line Miriam Sandberg

Fylkesråd for næring, kultur og helse Troms, Line Miriam Sandberg, måtte forklare de ansatte hva hun mente da hun talte på Frps landsmøte.

Foto: Lars Åke Andersen / Troms fylkeskommune

– Alle dere har i mange år lovet at dere skal kvitte dere med slike som meg. Vi er ubetydelige og kan erstattes. jeg er partiets første og eneste fylkesråd, og sannsynligvis det siste. Jeg kan erstattes, og jeg bør fjernes, Siv (Jensen, leder i Frp, journ.anm.). Og jeg bør ikke erstattes av nye regionspolitikere, sa fylkesråd for næring, kultur og helse Troms, Line Miriam Sandberg, under sin tale på Frps landsmøte forrige helg.

Hun fikk også kjempestor applaus da hun fortalte at ansatte i fylkeskommunen må ut for å måle surhetsgraden i «vannpytter» rundt om i Troms, som hun sa.

– Det er trist om noen følte seg mobbet, harselert med, eller hengt ut for de oppgavene de har gjort. Det var aldri min intensjon eller mitt budskap, sier Sandberg til NRK.

Måtte redegjøre for budskapet

Mandag hadde hun et møte med sine ansatte i fylkeskommunene, hvor hun informerte om hennes intensjoner med talen.

– Jeg har redegjort for hva budskapet mitt var, hva situasjonen er og hvor stor pris jeg setter på arbeidet de gjør. Jeg fortalte dem også hvor viktige de ansatte er for de oppgavene fylkeskommunen utfører til enhver tid, sier hun.

Samtidig er det er ingen hemmelighet at Frp ønsker å legge ned fylkeskommunen som forvaltningsnivå. Stortingsrepresentant Øyvind Korsberg (Frp) mener Troms fylkeskommune bør stå øverst på lista over fylkeskommuner som legges ned.

Og det var i den sammenheng Sandberg talte på landsmøtet.

– Jeg talte som et partimedlem under en debatt om oppgavefordeling og region- og kommunesammenslåing. Det var det min tale handlet om, som et partimedlem, sier Sandberg.

De ansatte ville ikke uttale seg

Ingen av de ansatte som var på møtet ønsket å prate med NRK, men vi vet at talen til Sandberg har blitt diskutert mye, både på fylkesbygget og i det politiske miljøet i Troms.

NRKs kommentator, Lars Egil Mogård, skrev i kommentaren «Forakten for fylkeskommunen» at Sandbergs uttalelser ikke var passende.

Sandberg selv hevder å ikke ha fått noen tilbakemeldinger på talen fra sine ansatte.

– Men jeg har registrert at det har vært reaksjoner, og har derfor tatt opp saken med de ansatte. Skulle det komme noen reaksjoner fra dem, skal vi snakke om det, sier hun.

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp) tror ikke Sandbergs tale vil få noen politiske konsekvenser. Han mener likevel det var lurt av Sandberg å innkalle til et møte med sine ansatte, for å få understreket hva hun mente.