NRK Meny
Normal

Fylkesråd: – Forhåndsdømt av egne partifeller

Aps fylkesråd i Finnmark hevder seg forhåndsdømt av eget parti. Hun mener partikollegaer beskyldte henne for å lyve i media – uten å ha hørt hennes versjon.

Fylkesråd for kultur og samferdsel i Finnmark Grethe Ernø Johansen er skuffet og sjokkert over behanlidngen hun har fått i eget parti, rundt saken om tildeling av kompensasjonsmidler til Finnmark.

Grethe Ernø Johansen har blitt beskyldt for å lyve av partifeller. Video: Allan Klo.

Det er altså to ministere, politiske rådgivere, statssekretærer og embetsmenn på møtet, som ikke har lyttet. Det synes jeg er vanvittig. Man skriver ikke statsbudsjett ut fra bilder.

Fylkesråd Grethe Ernø Johansen

Fylkesråden Grethe Ernø Johansen har fått kritikk for å drive sololøp i forslag til bruk av 113 millioner som regjeringa har gitt til Finnmark.

Pengene skal kompensere for ulempene ved at flere bransjer nå får innført arbeidsgiveravgift.

Det vakte reaksjoner da det meste av disse pengene gikk til selskapet Polarbase i Hammerfest.

Ernø Johansen ble beskyldt for å lyve av egne partifeller da hun sa at hun ikke hadde gått inn for en slik tildeling. Partifellene tok fra henne det politiske ansvaret i saken.

I går fikk hun støtte av tre uavhengige kilder som var til stede på det aktuelle møtet i Tromsø 1. juli, der Ernø Johansen påstått skal ha ønsket penger til Polarbase.

Departement laget budsjett på illustrasjonsbilder?

Powerpointpresentasjon

Powerpoint-presentasjonen inneholder illustrasjonbilder, som er det samme departementet har loggført som Fylkeskommunens prioriteringsliste.

Ernø Johansen mener altså at departementet har utarbeidet en prioritert liste for hva midlene skulle gå til ut fra illustrasjonsbildene på Powerpoint-presentasjonen hennes, i stede for å høre på henne.

– Det er altså to ministere, politiske rådgivere, statssekretærer og embetsmenn som ikke har lyttet. Det synes jeg er vanvittig. Man skriver ikke statsbudsjett ut fra bilder, sier hun.

Til stede var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner.

Ingen prioritert liste

Torsdag fikk Grethe Ernø Johansen støtte fra andre som var i møtet.

Flere av dem som var i samme møte støtter fylkesråd Grethe Ernø Johansens versjon, om at hun ikke nevnte Polarbase. Men Finnmark AP mener det ikke forandrer noe.

Etter å ha sykemeldt seg tidligere denne uka, velger Ernø Johansen nå å snakke med NRK.

Hun forklarer at fylkeskommunen aldri valgte å lage en prioritert liste, fordi det var kort tid før møtet med departementet.

– På hvilke måte involverte du fylkeskommunen og politikerne der før møtet med departementet?

– Det har seg slik at brevet kom til fylkeskommunen, innlogget i arkivet og sendt til samferdselssjefen. Helt naturlig gang. Vi som politikere fikk ikke vite om det før et par dager etter det ankom fylkeskommunen.

– Hva var planen din for denne saksbehandlingen?

– Som alle andre saker, så lager fylkesrådmannen sakene til oss. Taler, Powerpoint-presentasjoner, og all dokumentasjon til møtene, blir laget av administrasjonen. Det ble også gjort i denne saken.

– Kunne du gjort noe annerledes?

– Man kan alltid det.

– Men i denne saken?

– Jeg og fylkesordføreren kunne ha innkalt til et hastemøte for fylkesutvalget. Men det er vanskelig å svare på, for det var knapt med tid. Derfor valgte vi å ikke lage en prioritert liste.

Endret ikke syn

Fylkesvaraordfører Bente Haug i Finnmark

Fylkesvaraordfører Bente Haug (Ap) sa i går at de i partiet ikke er fornøyd med fylkesrådens håndtering i denne saken.

Foto: Marte Lindi

Tidligere denne uka påsto Arbeiderpartiets gruppeleder på fylkestinget, Bente Haug, at fylkesråd Grethe Ernø Johansen, lyger i saken.

Flere som var på møtet i Tromsø sa torsdag at fylkesråd Grethe Ernø Johansen ikke har nevnt Polarbase eller RV94. Men det fikk ikke Haug til å endre mening.

– Slik som jeg oppfatter den informasjonen jeg har fått får hun støtte for at hun ikke verbalt har nevnt Polarbase i møtet første juli. Det forandrer ikke veldig mye. Polarbase er fortsatt med på presentasjonen, og kommunikasjonen har vært på en slik måte at departementet har oppfattet dette som en prioritering fra Finnmark fylkeskommune sin side, sa Haug til NRK torsdag.

Haug så heller ingen grunn til at Finnmark Arbeiderparti skulle gå tilbake på sin beslutning om å frata fylkesråden arbeidsoppgaver.

– Det er ikke noe som tyder på at denne informasjonen ville endret denne beslutningen, sa hun i går.

– Fikk ikke forklare meg

Fylkesråd Grethe Ernø Johansen sier hun ikke fikk forklare seg for Finnmark Arbeiderparti før de beskyldte henne for løgn i media.

– Hva synes du om det?

– Det er horribelt. Jeg er forhåndsdømt, sier hun til NRK.

Johansen sier at hun tidligere har merket at folk vil ha henne bort fra fylkesråd-rollen sin.

– Jeg har vært utsatt for noe så brutalt at jeg ikke klarer å tenke konstruktivt. Jeg har bare fått med meg det som skrives på nettavisene, sier hun.

– Dine egne kollegaer sier at de ikke tror på deg. Hva tenker du om det?

– Nei, det vet jeg ikke. Jeg hører det blir sagt og jeg kan faktisk ikke forstå dette. Jeg har vært medlem av Arbeiderpartiet i mange år, og nå er de villig til å kaste meg rett ut.

Ingalill Olsen, leder i Finnmark Ap, sendte ut en pressemelding tirsdag, hvor hun betegnet prosessen som udemokratisk og uheldig. Hun hevdet til Altaposten at det som var framlagt av dokumentasjon ikke stemte overens med det Grethe Ernø Johansen selv sa.

Ernø Johansen sier at partilederen i Finnmark bør sette seg mer inn i saken.

– Mer vil jeg ikke si om det, sier hun.

– Forhåndsdømt av eget parti

I går var det flere som tok til motmæle og støttet Ernø Johansens versjon.

– Men Finnmark AP sier det ikke har noe å si for deres syn. Hva tenker du om det?

– Jeg synes det er utrolig, men jeg sier som jeg sa i sted: Jeg føler meg forhåndsdømt. De har ikke sett all dokumentasjon, men kun forholdt seg til to dokumenter (Powerpoint-presentasjonen og notatet fra møtet, som departementet har send ut, journ.anm.)

En av Ernøs kritikere har vært Bente Haug som nå overtar hennes arbeidsoppgaver.

– Hva er ditt forhold til henne?

– I dag er det ikke noe forhold. Det verste er å bli dømt av egne uten at de har snakket med meg. De har ikke satt seg inn i saken men velger å henge meg ut som løgner i offentligheten. Jeg er fortsatt i sjokktilstand over dette.

Ernø Johansen har fått støtte fra folk på Facebook, også på NRKs egne Facebook-sider. Hun sier den har vært svært viktig.

– Uten den hadde jeg ikke klart å stille opp her i media i dag, sier en svært nedbrutt fylkesråd.

– Jeg forstår at hun reagerer

Ingalill Olsen, ordfører Måsøy kommune

Leder for Arbeiderpartiet i Finnmark, Ingalill Olsen, satte sendte ut pressemelding hvor hun tok bort ansvarsoppgaver som Ernø Johansen hadde.

Foto: NRK

Leder av Finnmark Ap, Ingalill Olsen, som selv ikke var på møtet, mener at møtet klart skulle gå på innspill til tiltak og at det var prioriteringer fylkeskommunen skulle komme med.

Dette står i sterk kontrast til det Grethe Ernø Johansen og Høyre-politiker Line Fusdahl fra Troms sier i dag.

Ap-lederen er enig i at skandalen er komplett hvis departementet har basert tildelingen av offentlige midler på bakgrunn av illustrasjonsbilder.

– Grethe Ernø Johansen oppfatter at hennes eget parti altså velger å tro mer på et dokument fra departementet enn henne selv. Hvorfor velger dere det?

– Papirene er dokumentasjonen. Ernø Johansen har også levert en forklaring til Finnmark Ap før vi diskuterte dette. Men vi har kommet i en situasjon hvor det er stor mistillit til hvordan offentlige midler tildeles. Det kunne vi ikke leve med, og måtte gjøre noe for å gjennopprette tilliten.

Lisbeth Berg-Hansen

Lisbeth Berg-Hansen har støttet Ernø Johansens versjon av møtet.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Nå har blant annet Lisbeth Berg-Hansen støttet Ernø Johansen. Ville disse opplysningene påvirket reaksjonen deres mot Ernø Johansen?

– Det er vanskelig å si. Det er alltid slik at saker ruller og man får mer informasjon. Men det som er helt klart er at dette avdekker at prosessen ikke er akseptabel og at noe må gjøres.

– Står du fortsatt på at Ernø Johansen bør fratas oppgaver?

– Vi har sagt at jobben skal ivaretas av nestleder med bakgrunn for at det skal bli en bred debatt, forankres demokratisk. Vi følte det var nødvendig i den situasjonen vi var i da det skjedde, sier lederen for Finnmark Ap.

– Grethe Ernø Johansen reagerer på hvordan hun blir behandlet av egne partifeller. Fylkesvaraordføreren har blant annet kalt henne direkte for en løgner. Hvilke tanker gjør du deg om dette?

– Jeg forstår at hun reagerer. I går kveld ble jeg klar over nettkommentarer på Altaposten. Det har jeg tatt opp med dem. Man må ha en "fair" politisk diskusjon uten at man blir sjikanert som person. Hvis ikke så blir det vanskelig å rekruttere nye folk til politikken. Det Grethe har vært utsatt for der synes jeg er beklagelig og det skulle ikke ha skjedd, sier hun.

– Men dere har tatt fra henne oppgaver og fylkesvaraordføreren har kalt henne en løgner. I hvilken grad skjønner du at hun reagerer på det?

– Jeg skjønner at hun reagerer på det. Men Finnmark Arbeiderparti må ivareta tilliten til tildelingsprosessen for hele fylket. Resultatet, uavhengig av hvem som har gjort hva, er at prosessen ikke var politisk forankret, og vi måtte gjøre noen grep for å gjenopprette tilliten. Når det blir en offentlig debatt, så skjønner jeg at det er vanskelig. Men jeg tenker at sidediskusjonen gjør at vi må vurdere om man skal ha slike diskusjoner når man blir sjikanert i tillegg til at man er politisk uenig. Det må være lov i et politisk parti, sier Olsen.

Det er beklagelig at diskusjonen på en måte tar av og at man får ufortjent mye pepper

Ingalill Olsen, leder Finnmark Ap

– Men hva er verst av å sjikane på nett, eller at egne kollegaer kaller henne en løgner?

– Jeg synes det er vanskelig å si. Jeg vil nok tro at det er vanskelig med uenighet innad i et parti. Partiet skal jo være felles og vi skal være enig om ting. Det er en vanskelig situasjon for alle. Det har nok vært vanskelig for Grethe og det ser jeg. Og slik har det nok vært en belastning for henne.

– Men hva tenker du om at hun er blitt kalt en løgner av personer så høyt opp i partiet?

– Jeg tenker at vi alle må holde "tann for tunge" når vi er med i en het diskusjon. Spesielt i Alta-området har det vært en kraftig diskusjon, hvor man mener at tildelingen har vært urimelig. Da kan både den ene og den andre kanskje si noe man ikke burde, sier hun.

– Er det beklagelig?

– Det er beklagelig at diskusjonen på en måte tar av og at man får ufortjent mye pepper, og at man får fokus bort fra resultatet av tildelingen. Jeg mener prosessen ikke har vært det. Er det slik at fylkeskommunen har blitt misforstått, så burde departementet rydde opp. Dette er regjeringen sitt ansvar, men det er også fylkeskommunens ansvar å rydde opp hvis de selv mener de er misforstått.

Sanner og Solvik-Olsen

Her er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h) og statssekretær Per Willy Amundsen på møte i Tromsø 1. juli, for å få innspill på hvordan 1,6 milliarder kroner skal brukes for å kompensere innføring av nye arbeidsgiveravgiftssatser i nord.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

– Grethe Ernø Johansen sier at hun tror det er en agenda her, og at man ønsker henne vekk fra partiet. Hva er din kommentar til det?

– Nominasjonen går til fylkestinglista og alle kommunene. Mener hun det, så kan jeg ikke svare på det. Jeg vet ikke hva kommunene har spilt inn, det er en egen komite som jobber med dette. Så jeg kan ikke si noe om hvem som er på lista før nominasjonsmøte har vært i november en gang, sier hun.

– Grethe Ernø Johansen sier hun ikke har fått forklare seg for arbeidsutvalget før dere trakk deres konklusjon og gikk til media. Hun føler seg forhåndsdømt. Hva sier du til det?

– Denne saken dukket opp på en mandag og hun ringte til meg på onsdag om at hun og fylkesordføreren skulle gi oss et notat neste mandag. Hun leverte det, arbeidsutvalget har fått det, jeg har pratet med henne flere ganger. Så jeg mener hun har forklart seg tilstrekkelig for at vi skulle konkludere. Vi hadde Powerpoint-presentasjonen, notatet fra departementet og innkallingen. Det har vært bakgrunnen for det vi diskuterte.

– Men er det ikke litt spesielt at man mistror sin egen partikollega, og tror mer på et departement?

– Et møtereferat fra departementet er ikke skrevet av politikere. Jeg har aldri tenkt at man kan mistro et møtereferat fra departementet. Det tenker jeg er helt usannsynlig, og at de har jukset med det fylkeskommunen har gjort, eller misforstått.

– Alt i alt, ser du at man burde behandlet henne annerledes i denne prosessen?

– Finnmark Ap har vært opptatt av å gjenopprette tillit til neste runde av tildelinger, og at dette skal forankres som en bred demokratisk prosess. Jeg ser at omkostningene for Grethe har vært stor, og det beklager jeg. Det er trasig på vegne av henne. Spesielt det hun har fått av sjikane gjennom kommentarfelt i Altaposten, sier hun.