Fylkesråd beklager

Fylkesråd Willy Ørnebakk beklager at han gikk inn for Tromsø som base for redningshelikoptere. Fra lokalpolitikere i Målselv har det kommet sterke reaksjoner på utspillet hans, som ikke er i tråd med fylketsrådets politikk. De mener at Bardufoss bør bli stedet, dersom Stortinget går inn for en ny base mellom Bodø og Banak.