– Krafttilførselen i nord er altfor dårlig

Etter flere år med omfattende og langvarige strømbrudd krever fylkesmennene i landsdelen at noe blir gjort for å sikre både strømtilførselen og telenettet i nord.

Strømbrudd

Folket måtte ty til alternative lyskilder da Tromsø og store deler av Nord-Norge gikk i svart i januar i år.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Krafttilførselen til landsdelen er svært sårbar og altfor dårlig, sier fylkesmann i Troms, Bård Pedersen.

Gunnar Kjønnøy, fylkesmann i Finnmark, Hill-Marta Solberg, fylkesmann i Nordland og Bård Pedersen har skrevet et brev hvor de sammen krever handling. Brevet er stilet til ministrene i Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.

«De siste årene har vi opplevd situasjoner hvor det har vært behov for ”sonevis utkopling” av store områder i landsdelen. Dette viser etter vår mening at forsyningsnettet i landsdelen er mangelfullt og sårbart. På bakgrunn av dette mener vi det er nødvendig med en helhetlig tilnærming og gjennomgang av disse utfordringene. »

Prioritere utbygging

Fylkesmennene mener det er viktig å prioritere utbyggingen av kraftlinjene (420kV) fra Ofoten til Balsfjord og videre nordover til Skaidi.

Fylkesmann i Troms, Bård Pedersen

– Vi må sikre mange sårbare punkter på strømforsyninga, sier fylkesmann i Troms, Bård Pedersen.

Foto: NRK

– Vi er likevel ikke helt overbevist om at disse overføringslinjene skal løse alt. Det er fortsatt punkter i dette systemet som bør vurderes om det er godt nok, sier Pedersen.

– Hva tenker du på da?

– Det gjelder blant annet strømforsyninga ut over mot Ofoten fra Kvanndal-trafoen, og det gjelder å skaffe en reserveløsning østover fra Skaidi mot Finland. Og fortsatt er telefonsystemet svært sårbart fordi det faller ut når strømmen blir borte i flere timer, sier Pedersen.

Staten må gjøre jobben

29. januar i år, på ettermiddagen, forsvant strømmen i store deler av landsdelen. Enkelte steder var den borte i lange tider og skapte store problemer for mange. Dette beklaget Statnett og skrev på sine nettsider:

«Dette er en beklagelig situasjon som ingen ønsker og som Statnett kontinuerlig arbeider for å hindre. I dagene etter har det oppstått en debatt om hvordan et brudd i en bolt kunne skape så store problemer. Statnett vil understreke årsakene til at strømbruddet ble så omfattende ...»

Fylkesmennene i nord mener staten, i likhet med kommunene, bør sette seg ned med de mest sentrale aktørene og gjøre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse av situasjonen.

– Dette forventer vi skjer ganske raskt, sier Bård Pedersen.

Han og de to andre fylkesmennene har bedt om møte med energiministeren og samferdselsministeren snarest.

Se og hør ettermiddagssendinga fra NRK Troms