Fylkesmannen: – Bardu bryter barnehageloven

Bardu kommune får frist til 15. september med å vise at de forstår barnehageloven riktig, og lar de minste barna få sove når det passer dem best.

sovetid

Hvem bestemmer når barna skal sove i barnehagen? Fylkesmannen mener Bardu tar for få individuelle hensyn.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Fylkesmannen i Troms har nå skrevet sin endelige rapport etter at et foreldrepar klagde på at ettåringen deres ikke fikk nok hvile og søvn i barnehagen.

Etter et tilsyn fikk foreldrene medhold av Fylkesmannen.

I en foreløpig rapport kom det fram at Bardu kommune brøt barnehageloven og ikke ga nok individuell tilpasning til de minste barna som begynte i barnehagen.

Ikke enig

Bardu kommune på sin side mener den tolker loven riktig og gjør den tilpasningen den skal når det begynner nye barn i barnehagen.

Nå har innsigelsene til kommunen blitt vurdert, men i sin endelige rapport holder Fylkesmannen i Troms fast på at Bardu ikke har forstått barnehageloven riktig.

Eivind Bratsberg

Fungerende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Troms, Eivind Bratsberg, tror ikke Bardu-saken vil revolusjonere måten man driver barnehager på.

Foto: Elise Holdal / NRK

Eivind Bratsberg er fungerende utdanningsdirektør.

– Vi mener Bardu har lagt for lite vekt på barnets rett til individuell tilpasning i forhold til å innrette seg etter fellesskapets rutiner. Ettåringer er ulike og det er ikke alltid mulig å si at fra klokka da og da skal det være sånn og sånn. Vi mener man må legge litt mer til rette for mulighet til hvile, samtidig som det er tilstrekkelig tid til å delta i fellesskapet.

Bardu

Rådmann Håvard Gangsås i Bardu er sterkt uenig i Fylkesmannens konklusjon.

– Vi kommer derfor ikke til å gjennomføre de rettingene han ber oss om. Og skulle det komme et pålegg er vi tydelig på at vi ønsker å bringe saken videre til overordna barnehagemyndighet.

Hva mener dere er feil i konklusjonen til Fylkesmannen?

– Det er dette med individuelle tilpasninger. Det mener vi er ivaretatt for dem som har særskilte behov. Å gjennomføre det Fylkesmannen sier, mener vi blir vanskelig.

– Men det er noen få ettåringer som starter hvert år i barnehage. Har ikke Bardu ressurser til å gi dem den tilpassinga de har behov for?

– Det føler jeg vi gjør i dag. Vi gir barna en god start på barnehagelivet. Og om det er særtilfeller, så tar vi dem, men vi mener at i denne saken, var det ikke det.

Setermoen

Bardu kommune har ifølge Fylkesmannen i Troms forstått barnehageloven feil.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Ikke mange tilfeller

Bardu kommune har kontakt med KS i denne saken, og mener utfallet kan få betydning for flere barnehager. Det er ikke Bratsberg hos Fylkesmannen enig i.

– Jeg tror ikke dette vil revolusjonere barnehageverdenen. I de fleste tilfeller går tilpasning i barnehage seg til i samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Men når det først kommer en sak på agendaen, må vi vurdere om barnehageloven er tolket riktig. Vår tilbakemelding er at Bardu har en feil forståelse av loven.