Normal

Fylkesmannen vil ikke ha heliskiing i Lyngsalpan

Fylkesmannen varsler omgjøring av Lyngen kommunes vedtak om dispensasjon til heliskiing.

Lyngsalpan

Lyngsalpan er et svært populært sted for skiturister, men er også kjent for å være lunefullt når det gjelder skredfare.

Foto: Inghild Eriksen / NRK

– Dispensasjonen til landing med helikopter med formål om å frakte turister vurderes som turkjøring, og er i strid med motorferdselsloven. Det kan ikke fraktes turister før spørsmål om omgjøring er endelig avgjort, skriver Fylkesmannen i Troms på sine nettsider.

Tidligere i april fikk Ola Giæver lov til å starte med heliskiing i Lyngsalpan, etter at formannskapet i Lyngen kommune ga tilslag om hans søknad om dispensasjon fra Motorferdselsloven.

Giævers idé skal være å fly skiturister med helikopter til fjelltoppene. Ordfører i Lyngen, Sølvi Jensen, sa da at administrasjonen ville kontakte Fylkesmannen i Troms som skulle avgjøre om dispensasjonen var gyldig.

– Vurderes som turkjøring

Sølvi Jensen, ordfører Lyngen

Ordfører i Lyngen, Sølvi Jensen sa tidligere i april at Fylkesmannen i Troms måtte avgjøre om dispensasjonen var gyldig.

Foto: Laila Lanes / NRK

Heliskiing er i utgangspunktet forbudt, men under særlige forhold kan allikevel dispensasjon gis. Da skal imidlertid alle følgende forhold være oppfylt:

  • Det må være et arrangement
  • Det må være av kortvarig karakter
  • Det må ha oppvisning/konkurranse som primært formål
  • Det må ikke knytte seg til turkjøring

– Dispensasjonen Lyngen kommune har gitt er til landing med helikopter med formål om å frakte turister vurderes som turkjøring. Det kan derfor ikke gis dispensasjon, da kravene til særlige forhold ikke er oppfylt, skriver Fylkesmannen.

Bekymret for følgene det vil gi

Fylkesmannen i Troms mener vedtaket derfor er i strid med motorferdselsloven, og det varsles omgjøring av Lyngen kommunes vedtak.

– Fylkesmannen er bekymret for den presedens denne dispensasjonen kan skape for andre som ønsker å starte samme type aktivitet. Fylkesmannen gir derfor formannskapets vedtak om heliskiing oppsettende virkning til omgjøringsspørsmålet er endelig avgjort.

Dette innebærer at dispensasjonen ikke kan iverksettes før saken er endelig avgjort.

Created by InfoDispatcher

Her er dronebilder over Lyngsalpan. Foto: Jan Benkholt/NRK.