NRK Meny

Fylkesmannen går imot oppdrett

Fylkesmannen i Troms går i mot at det åpnes for oppdrettsanlegg i nærheten av Skibotnvassdraget i Storfjord. Dette skjer i høringsuttalelsen til kystsoneplanen for Lyngen, Storfjord og Kåfjord. Det er urimelig at det brukes store summer på å bli kvitt lakseparasitten gyrodactulus salaris i vassdragene i fjorden og samtidig innføre en ny trussel like i nærheten, sier fagansvarlig Knut Nergård ved Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.