NRK Meny
Normal

Fylkesmannen åpner tilsynssak mot UNN

Fylkesmannen i Troms undersøker om Universitetssykehuset Nord-Norge bryter loven når de i helgene slår sammen avdelinger som behandler barn med psykiske vansker.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

Pengemangel gjør at avdelinger ved UNN blir slått sammen i helgene.

Foto: NRK

Det er Kontrollkommisjonen for psykisk helse i Troms som har sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen.

Kommisjonen vil ha undersøkt om det er lovlig å slå sammen de to enhetene "Regionsenter for spiseforstyrrelser" og "Ungdomspsykiatrisk seksjon" til ei avdeling i helgene.

Skal spare penger

Grunnen til at avdelingene blir slått sammen er pengemangel.

– Det er riktig at vi må spare penger, sier avdelingsleder Per Håkan Brøndbo ved UNN.

– Er det faglig forsvarlig?

– Ja, vi mener at det er faglig forsvarlig. De opptil 12 ungdommene det er snakk om kjenner jo hverandre, blant annet via felles skolegang i ukedagene. Personellet som er på jobb i helgene er det samme som jobber ved de to avdelingene i ukedagene, sier Brøndbo.

Opplever uro og utagering

Kontrollkommisjonen for psykisk helse har snakket med barna og ungdommen som blir berørt av sammenslåinga. De opplever dette som belastende. Kontrollkommisjonen for psykisk helse peker på at man har å gjøre med ei svært sårbar gruppe pasienter.

Avdelingsleder Brøndbo innrømmer i sitt tilsvar at de i perioder med høyt belegg opplever både uro og utagering fra pasientenes side.

En spesiell bekymringsmelding

Fylkeslege Svein Steinert bekrefter at de nå er i gang med å undersøke forholdene nærmere gjennom tilsynssaka som er opprettet.

Fylkeslege Svein Steinert

Fylkeslege Svein Steinert undersøker nå bekymringsmeldingen.

Foto: Tora Lind Berg

– Det er svært spesielt at vi mottar en slik bekymringsmelding fra Kontrollkommisjonen for psykisk helse, sier Steinert.

– Vanligvis får Fylkesmannen bekymringsmeldinger direkte fra pasientene eller fra pårørende. Vi er i gang med å gå dypere inn i saka. Noen konklusjon tror jeg ikke vi kan ha klar for etter sommeren, sier fylkeslege Svein Steinert.