Fylkesmann: – Torsken må slå seg sammen med en stor kommune

Ved utgangen av fjoråret hadde kommunen et underskudd på over 16 400 000 kroner. Dette klarer de ikke å dekke inn slik loven krever.

Torsken kommune

Fylkesmann anbefaler sterkt at Torsken slår seg sammen med andre kommer.

Foto: Helge Hansen / NTB scanpix

Nå går det brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om kommunens vanskelige økonomi og manglende håndtering av den over år.

I brevet står det: «Fylkesmann vil i sin faglige tilrådning av ny kommunestruktur i Troms anbefale at Torsken kommune blir en del av en større kommune. »

Har slitt lenge

Torsken kommune ligger ytterst på Senja i Troms. Her bor det i dag rundt 900 personer. Gryllefjord er administrasjonssted, og kommunen har vært på ROBEK-lista siden 2001.

Bård Magne Pedersen.

Fylkesmann Bård Pedersen.

Foto: Harald Albrigtsen

– Det vi ser er at kommunen over tid har vist liten evne til å ta de økonomiske realitetene inn over seg, og gjøre de nødvendige grepene for å dekke inn tidligere års underskudd, sier fylkesmann Bård Pedersen.

– Hvordan kan en kommunesammenslåing bedre Torskens økonomi?

– Torsken har vært i ROBEK siden det ble opprettet for 15 år siden. Det indikerer at de mangler ressurser og kompetanse til å håndtere økonomien. Da er det vår enkle tanke at de bør inngå i et større fellesskap.

– Vi har lenge lett etter og forsøkt å finne løsninger innenfor kommunen, men nå har erfaringen vist at vi ikke klarer det.

Fylkesmann i Troms Bård Pedersen

– Tar det på største alvor

Ordfører i Torsken Fred Ove Flakstad legger ikke skjul på at situasjonen er alvorlig.

Fred Ove Flakstad

– Det er ikke fylkesmann som bestemmer om vi skal slå oss sammen med andre, sier ordfører Fred Ove Flakstad.

Foto: NRK

– Utfordringene våre startet tidlig på 2000-tallet og har fulgt oss fram til dags dato. Torsken kommune klarte ikke å avlegge regnskap over flere år, ikke før 2009. Klart at her gjorde vi en jobb og fikk fram regnskap for de årene som mangla. Da fikk vi også fram underskuddet som har økt, og det var og er vanskelig å ta inn i ettertid.

– Hvordan reagerer du på at fylkesmannen sier dere ikke viser evne til å ta alvoret i økonomien inn over dere?

– Vi kjenner oss ikke igjen i det. Vi har vært igjennom en «hestekur». Vi har lagt ned en stor jobb, både politikere og personalet i administrasjonen for å komme dit vi er i dag.

– Det er ingen i Torsken som tar lett på den svake økonomien. Vi erkjenner at dette er både tøft og vanskelig.

Ordfører i Torsken, Fred Ove Flakstad

Ikke alfa og omega

Men Flakstad er ikke sikker på at det å slå seg sammen med en stor kommune nødvendigvis er det rette.

Torsken er inne i en prosess, i likhet med andre kommuner, om en eventuell sammenslåing forteller han. Men også de skal ha folkeavstemning etter hvert.

– Underskuddet vil jo være der fremdeles og det gir utfordringer til en ny kommune. Også er det noen kommuner på den andre siden som skal ønske å slå seg sammen med oss. Så fylkesmannen må også si noe om hvem vi skal slå oss sammen med, sier Flakstad.

– Med hånden på hjertet, kan dere stå alene?

– Nei, ikke uten et bredt interkommunalt samarbeid, og det er det jo mange kommuner som har.