– Utgjør en fare for pasientsikkerheten

Fylkeslegen retter sterk kritikk mot Universitetssykehuset Nord-Norge for sen tolkning og godkjenning av røntgenbilder.

Universitetssykehuset Nord-Norge

Fylkeslegen har konkludert med at Universitetssykehuset Nord-Norge bryter forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven.

Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

– Det har over lengre tid vært forsinket svar på røntgenundersøkelser ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Dette er ikke forsvarlig og utgjør en fare for pasientsikkerheten. Den lange svartiden medfører fare for svikt i oppfølgingen og behandlingen av pasienter, skriver fylkeslege Svein Steinert i et brev der han avslutter en tilsynssak mot UNN.

Etter et nytt tilsyn konkluderer han med at UNN bryter forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven.

Ifølge Steinert har forsinkelser i røntgensvar ved UNN medført at pasientene har fått forsinkede diagnoser og behandling, eller feilbehandling og dårligere prognoser.

UNN: – Beklager

Ulf Isaksen, avdelingsleder ved røntgenavdelinga ved UNN, beklager at svartiden utgjør en fare for pasientsikkerheten.

– Det ser jeg veldig alvorlig på. Jeg forstår fylkeslegens bekymring og tar konklusjonen hans til etterretning, sier han til NRK.no.

Ifølge fylkeslegen er hovedproblemet at UNN har for få overleger og radiologer til å tolke og godkjenne røntgenbildene.

– Sykehuset jobber kontinuerlig og på mange områder for å løse problemet. Blant annet leier vi inn vikarer, får overlegene til å jobbe overtid frivillig og sender røntgenbildene til gransking hos eksterne aktører.

Fra 08. april til 19. august var det 531 uferdige røntgenundersøkelser ved UNN. 531 av disse var undersøkelser som hastet, såkalt øyeblikkelig hjelp-undersøkelser, fra så langt tilbake i tid som 20. juni.

De uferdige undersøkelsene gjelder alle pasientgrupper og hastegrader.

Får ikke besatt ledige stillinger

Fylkeslegen har gransket røntgenavdelinga ved UNN helt siden 2011, etter å ha mottatt flere bekymringsmeldinger fra ansatte om lang svartid på røntgenundersøkelser. Dersom UNN ikke får gjort noe med problemet, er fylkeslegens neste skritt å melde sykehuset til Helsetilsynet.

Isaksen sier at det gjentatte ganger blir skippertak på røntgenavdelinga fordi sykehuset ikke får besatt ledige stillinger her.

– Det er stor mangel på overleger på radiologsiden, og det er disse som godkjenner tolkningen av røntgenbildene. Vi har til enhver tid faste overlegestillinger som ikke blir besatt. Fordi vi ikke klarer å ta røntgenundersøkelsene unna fortløpende hoper de seg opp. Det er mangel på radiologer i hele landet, sier han.

– Innebærer situasjonen at det blir stilt feildiagnoser og at pasienter i verste fall dør?

– Det kan man ikke utelukke, sier Isaksen.

Krever svar innen 1. april

I en klage fylkeslegen fikk i august i fjor kom det fram at både henvisende leger, pasienter og pårørende var fortvilte over den lange svartiden. Det ble også beskrevet at kreftpasienter hadde kommet til ny kontroll uten at deres forrige kontrollundersøkelse hadde blitt tolket.

Fylkeslegen krever et nytt svar fra UNN om situasjonen ved røntgenavdelingen innen 1. april.

Det gjennomføres daglig cirka 550 undersøkelser ved røntgenavdelinga.