Fylkeslegen i Troms ønsker Finnmark velkommen

– Det vil likevel være naturlig å ha helseavdeling både i Tromsø og Vadsø, sier Svein Steinert.

Tromsø og Vadsø

Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark slås sammen fra 2019.

Foto: NRK

Fylkeslegen i Troms, Svein Steinert er ikke overrasket over at fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark slås sammen fra 2019, og får hovedsete i Vadsø. Han mener sammenslåing vil forsterke det samarbeidet man allerede har mellom fylkeslegen i de tre nordligste fylkene.

Steinert

Svein Steinert er fylkeslege i Troms.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Men med de store avstandene, og at det meste av spesialisthelsetjenesten befinner seg i Troms fylke, og spesielt i Tromsø, så vil det være naturlig at det blir en helseavdeling både i Vadsø og i Tromsø, sier Steinert til NRK.

Fredag ble det kjent at fylkesmannen skal være i begge fylker, men Vadsø får ledelsen til embetet.

Beslutningen om fylkesmannsembetene ble kjent ei uke etter at Stortinget vedtok regjeringens regionreform. Da ble det klart at Nord-Norge deles i to, der Troms og Finnmark slås sammen, og Nordland består som egen region.

Korte tidsfrister

Steinert sier det blir spennende å diskutere hvordan man skal dele på arbeidet i nord. Han er opptatt av at det er viktig å ha helsepersonell i Tromsø for å føre tilsyn med det psykiske helsevern.

– Alle pasienter fra Finnmark legges inn på Åsgård sykehus når de har behov for innleggelse under tvang. Vi har veldig korte frister for å vurdere eksempelvis tvangsmedisinering. Det skal vi gjøre omgående, og innen 48 timer. Det betyr at det er umulig å rekke fra Vadsø til Tromsø for å utføre en slik oppgave.

Han ser fram til å diskutere hvilke oppgaver som bør ligge i Tromsø, hvilke i Vadsø, hvordan man skal samarbeide, og hvor fylkeslegen, som er en statlig embetsstilling, skal ha sitt hovedsete.

Kjenner ikke til nedbemanning

Fylkesmannen i Troms har om lag 140 ansatte, mens Finnmark har 120 tilsette. Fylkeslegen har ingen opplysninger om sammenslåing av embetene vil få konsekvenser for antall ansatte i Troms.

– Vi vet kun at antall ansatte totalt sett ikke skal reduseres i Vadsø.

Han er likevel ikke bekymret for framtiden til ansatte hos Fylkeslegen i Troms, men ser fram til å vurdere om fylkesmannsembetene er skodd for framtiden.

– Vi må se på hva vi trenger i 2020 og 2030. Nå har vi muligheten til å dykke litt dypere inn og se om vi er skrudd sammen slik at vi klarer å gjøre de oppgavene som er til nytte for befolkningen, for eksempel at vi bidrar til at alle får nødvendig helsehjelp når de trenger det.