NRK Meny
Normal

Fylkeskommunen får gigantbot

Troms fylkeskommune er ilagt en straff på 15,2 millioner kroner av Klagenemda for offentlige anskaffelser.

Fylkeshuset i Tromsø
Foto: NRK

Kofa ilegger fylkeskommunen straffegebyret for å ha brutt anbudsreglene i forbindelse med tildelingen av en hurtigbåtkontrakt mellom Tromsø og Skjervøy og Tromsø-Lysnes.

Direktør Erlend Pedersen i Kofa sier til NRK Troms at bruddet på anbudsreglene som Troms fylkeskommunen nå straffes for er svært alvorlig.

Forhåndsvarselet til fylkeskommunen var på 13 millioner. Etter at fylkeskommunen i svaret til Kofa økte verdien av kontrakten, har Kofa skjerpet straffen til 15, 2 millioner kroner.

– Vedtaket vårt var enstemmig, sier Erlend Pedersen i Klagenemda for offentlige anskaffelser.

Usikkert om vedtaket ankes

Milliongebyret ble kunngjort for fylkeskommunen klokken ni i dag, sier han.

Han sier videre at Troms fylkeskommune har to måneder på seg til å betale milliongebyret.

Vedtaket kan ankes til domstolene, men det er usikkert om Troms fylkeskommune tar sjansen på det og utgiftene som følger med.

De 15,2 millionene som Troms fylkeskommune må ut med kommer på toppen av underskuddene på nærmere 90 millioner i Troms fylkestrafikk, men økonomikrisen stopper ikke der.

Erlend Pedersen

Direktør Erlend Pedersen i Kofa sier at bruddet som svært alvorlig.

Foto: Marit Hommedal

Hvis fylkeskommunen blir dømt i en rettssak som nettopp er avsluttet, og der kravet er på nesten 30 millioner kroner, må fylkeskommunen ut med enda mer penger.

Det var selskapet Runeco ved Rune Ødegård som klaget inn Troms fylkeskommune til Kofa. Samme selskap gikk til sak etter at fylkeskommunen brøt en avtale om utprøving av ny hurtigbåtteknologi på samme rute der Kofa mener fylkeskommunen har brutt anbudsreglene.

I tillegg venter en ny rettssak mot Troms fylkeskommunen seinere denne måneden. Denne gang er det selskapet Boreal som forlanger 9,3 millioner kroner for skader på hurtigbåtene mellom Tromsø, Finnsnes og Harstad, samt innleie av fartøy fra Hurtigruten ASA i mai og juni 2011.

Fylkeskommunen avviser kravet og reiser motkrav på 12,7 millioner kroner for tilpasning av kaiene.

– Får se om det er grunnlag for å anke

Fylkesrådsleder Pia Svensgaard sier Troms fylkeskommune må forholde seg til gebyret og nå vil se hva som ligger til grunn for gebyret på 15,2 millioner kroner.

– Dette er en oppgave som juristen vår nå vil ta for seg. Så får vi til slutt se om det er grunnlag for å anke, sier fylkesrådslederen til NRK.