NRK Meny

Fylkesembetene slås sammen

Etter det NRK erfarer blir det sammenslåing av Troms og Finnmark fylkesmannsembeter med hovedkontor i Vadsø. De ansatte blir orientert nå klokken 11 på allmøter hos fylkesmannen i begge fylker. Statssekretær Anne Karin Olli fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på allmøtet i Vadsø som blir overført via video til allmøtet i Tromsø.