Full strid i retten: – Ny vei på Reinøya vil få store konsekvenser for reindrifta

Advokatene for de berørte partene er sterkt uenige om det burde ha blitt laget ei konsekvensutredning for bygging av Langsundforbindelsen i Karlsøy.

Knut Helge Hurum og Johan Fredrik Remmen

Advokat Knut Helge Hurum hilser på sin motpart Johan Fredrik Remmen i Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Saken går nå for Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.

– En ny vei på Reinøya vil få store konsekvenser for reindrifta. Men dette er også en viktig prinsipiell sak fordi den reiser spørsmål om det kan gjøres store utbygginger uten at det er foretatt en grundig konsekvensutredning. Dette er viktig for «den lille mann,» og for samfunnet å få utredet konsekvensene av store inngrep i naturen, sier advokat Knut Helge Hurum som representerer reindrifta.

Kommunalministeren sa ja

I svært mange år har det vært jobbet med en undersjøisk tunnel til Reinøya, der det også er planlagt nye veier og et nytt fergeleie.

Reguleringsplanen for dette ble godkjent av kommunalminister Jan Tore Sanner. Men Nord-Troms tingrett sa i januar nei til reguleringsplanen, fordi det ikke var utført en konsekvensutredning.

Arbeidet med det fylkeskommunale prosjektet Langsundforbindelsen ble da stanset i påvente at behandling i lagmannsretten.

Langsundforbindelsen
Foto: Statens vegvesen

Nei til reindrift

Advokat Johan Fredrik Remmen representerer Troms fylkeskommune.

– Saka dreier seg om at reindriften ikke ønsker seg en utbygging av veier på Reinøya, sier han til NRK.

– Hvorfor ble det ikke laget ei konsekvensutredning?

– Nå er det uenighet om hva loven sier i forhold til situasjonen da planen opprinnelig ble laget tidlig på 2000-tallet. Det ble ikke ansett å være nødvendig med ei slik utredning. Tingretten har i sin kjennelse ikke sagt hva som er for dårlig utredet, sier advokat Remmen.

Ikke lønnsomt

Advokat Hurum sier det mest sannsynlig ikke vil være økonomisk lønnsomt å drive med reindrift dersom veiene på Reinøya bygges ut.

Lagmannsretten var tirsdag ettermiddag på befaring på Reinøya. I de neste dagene skal det avhøres fem vitner før saka blir tatt opp til doms.