Full stans i flytrafikken

Alle avganger og ankomster ved Oslo lufthavn Gardermoen er stanset inntil videre. Årsaken skal være at datanettverket som gir Avinors systemer informasjon om flyginger som skal trafikkere i norsk luftrom, er nede. Feilen ligger utenfor Norge.