Full krangel i toppen av kommune-Troms

Nestlederen i KS Troms kunne nesten ikke tro sine egne ører da lederen i organisasjonen sa sin mening om kommunesammenslåing.

Ivar B. Prestbakmo

Ivar B. Prestbakmo sier at kommunene i Troms ikke ønsker en tvunget sammenslåing.

Foto: Lars Åke Andersen / Troms fylkeskommune

– Jeg ser at Fylkesmannen satser på større og mer robuste kommuner, og det er jeg som KS-leder fornøyd med, sa Marianne Bremnes (Ap), ordfører i Harstad og leder for KS i Troms, onsdag.

Da la Fylkesmannen fram sine forslag til kommunesammenslåing i fylket. Totalt ønsker Fylkesmannen å gå fra 24 til 15 kommuner.

Nestleder for KS i Troms, Ivar B. Prestbakmo, reagerer kraftig på KS-lederens uttalelser.

– Bremnes gir et forferdelig feilaktig inntrykk av hva KS i Troms og KS lokalt mener. Hun kan ikke gi inntrykk av at KS Troms synes det er greit med tvangssammenslåing av kommunene eller overkjøring av demokratiske prosesser, sier Prestbakmo.

– KS er opptatt av lokaldemokrati, og at eventuelle sammenslåinger skal være et resultat av gode lokale prosesser, sier han.

Fylkesmannens kommunekart

Slik tenker Fylkesmannen at Troms bør se ut.

Foto: Fylkesmannen i Troms

Flere spørsmål fra politikere

Etter Fylkesmannens presentasjon, og Marianne Bremnes' uttalelser onsdag formiddag, har Prestbakmo fått henvendelser fra flere politikere rundt om i fylket.

– De har spurt om dette er KS i Troms sin mening, noe det ikke er. Jeg har sterkt behov for å understreke at vi ikke står bak Bremnes' uttalelser i denne saken, sier Prestbakmo.

Han mener nå at Marianne Bremnes beklager uttalelsene sine, og at hun aksepterer at KS i Troms ikke støtter henne.

– Er det aktuelt å melde inn et mistillitsforslag mot Bremnes?

– Ledelsen i KS Troms er konstituert i fire år, og slik er det, men jeg forventer at hun legger seg flat.

– Helt i tråd med KS' meninger

– Ivar må gjerne mene at dette ikke er KS sin holdning, men for det første var dette en veldig kort kommentar på Fylkesmannens forslag. For det andre er det eneste både fylkes- og landsstyret i KS sagt at eventuelle kommunesammenslåinger skal bygge på gode lokale prosesser, med god informasjon. Jeg mener det jeg sa ikke går i klinsj med det, sier Marianne Bremnes.

Hun mener det må være lov å være enig med Fylkesmannen i at de ønsker sterke og robuste kommuner.

– Men det har ingenting med tvangssammenslåing å gjøre. Jeg registrerte hva Fylkesmannen foreslo, og det går ikke i konflikt med holdningen til KS om at eventuelle endringer skal være basert på gode prosesser.