Full forvirring om rutekutt

Skal hurtigbåtruta mellom Alta og Hammerfest kuttes, eller skal den bestå? Og når skal det egentlig avgjøres?

Forrige uke bestemte administrasjonen i Finnmark Fylkeskommune å legge ned hurtigbåten mellom Alta og Hammerfest.

Deretter sendte samferdselssjef Per bjørn Holm-Varsi et brev til transportselskapet Veolia, med beskjed om at ruta skille legges ned fra 1. juni.

Da ble det bråk

En samlet opposisjon på fylkestinget blåste seg opp da de hørte om vedtaket, og godtok ikke at administrasjonen har fullmakt til å legge ned ruter på denne måten. Det gjorde de klinkende klart i et brev til fylkesordfører Runar Sjåstad:

Det er ikke opp til administrasjonen å ta politiske avgjørelser, og dette minner lite om folkevalgt demokrati.

En samlet opposisjon om nedleggelse av Snøhvitekspressen
Claus Jørstad

Claus Jørstad (Frp).

Foto: Rolf Jakobsen / NRK
Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap).

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Det er tross alt vi politikere som har etablert den ruten, og det er vi som har ansvaret for å opprette, legge ned og styre hele infrastrukturen i Finnmark. Da blir det veldig rart om samferdselsavdelingen bare skal kunne opprette og etablere som de selv vil, sier Claus Jørstad fra Fremskrittspartiet.

Han vil ha saken opp til full politisk behandling i Kultur-, nærings- og samferdselsstyret (KNS), og i Fylkestinget.

– Begge de har møter i juni, og vi håper det er såpass mye respekt for vårt krav at avgjørelsen blir satt på hold til vi har behandlet det i fylkestinget.

– Det er kanskje skjedd en liten glipp

Administrasjonen har fullmakten de trenger for å legge ned ruter, sier Runar Sjåstad.

Det var bare det at denne gangen hadde han selv gitt beskjed om at de ikke fikk bruke den uten å ha politisk dekning for en slik avgjørelse. Sjåstad ønsker seg i likhet med Jørstad full behandling i KNS.

– Administrasjonen har fullmakter til å ta ned ruter for å holde budsjettbalansen. Men det som kanskje ble litt uheldig er at jeg hadde gitt fylkesutvalget og samferdselssjefen beskjed om at dette skulle underlegges en bred politisk behandling. Så det er kanskje skjedd en liten glipp, slik at ikke alle fikk det med seg.

– Men hvorfor tenkes det i det hele tatt på å legge ned en båtrute som i fjor ble brukt av over 18.000 reisende?

– Grunnen er totaløkonomien. At ei rute som fraktet 18.000 personer i fjor likevel er avhengig av en støtte på 3.9 millioner i året fra fylkeskommunen, sier vel litt om samferdselsutfordringene i fylket vårt.

– Vi sponser hver eneste billett på den ruta med 1000 kroner stykket. Og det er ikke sikkert at det totalt sett er i alle Finnmarkinger sin beste interesse.

Avklaring i juni

Men i løpet av juni vil rute 007 sin skjebne være avklart, lover Sjåstad. Først skal saken diskuteres i KNS i begynnelsen av juni.

– Hvis det er flertall i styret for at man ønsker å opprettholde ruten, men ikke klarer det innefor sine rammer, så må man be meg om å fremme saken for Fylkestinget. Og det kommer jeg selvfølgelig til å gjøre.

– Men da forventer jeg at forkjemperne kommer opp med inndekning på beløpet. For vi har ikke mer inntekt, og må balansere inntektssiden og utgiftssiden. Så enkelt er det i privatøkonomien, og så enkelt er det i det politiske liv.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.