Frykter sammenbrudd i helsetjenesten: – Det kan bli en dramatisk situasjon

Fylkeslege frykter at mangel på leger og sykepleiere kan føre til sammenbrudd hos mindre kommuner i løpet av få år.

Svein Steinert

Fylkeslegen i Troms, Svein Steinert.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det blir flere eldre, flere med demens og flere med kroniske sykdommer. Alt skal behandles av leger i kommunene. Stor arbeidsmengde kommer, og det er samtidig mangel på fagfolk i de minste kommunene, sier fylkeslege i Troms, Svein Steinert.

Det var budskapet Steinert formidlet til ordførere og rådmenn fra Troms, som de siste dagene har vært på møter i regi av fylkesmannen.

Vikarstafett kan føre til krise

Etter at samhandlingsreformen ble innført har kommunen stadig fått større oppgaver. I tillegg er det krise i fastlegeordningen og mangel på sykepleiere, sier Steinert.

– Disse problemstillingene gjør at flere kommuner vil kunne miste muligheten til å gi gode tjenester og få et fullt sammenbrudd.

Steinert sier de minste kommunene er særlig utsatt.

– Flere av de med under 2000 innbyggere har i mange år støttet seg på enkelte leger som har vært der over lang tid, og har klart å holde driften i gang. Hvis noen av disse legene forsvinner og kommunene kastes ut i vikarstafetter så kan det bli svært vanskelig å drive tjenestene godt nok.

Det kan ramme innbyggere i små kommuner alvorlig, og kan i verste fall føre til uforsvarlige helsetjenester.

– Sykehusene må ta mange flere oppgaver som de egentlig ikke skal prioritere, og derfor får man problemer med å gi forsvarlige helsetjenester også på sykehuset, sier Steinert, og legger til:

– Det kan bli en dramatisk situasjon i løpet av de nærmeste årene hvis ikke noe gjøres.

Vippepunkt for kommunene

Torbjørn Larsen er ordfører i Kvæfjord kommune, som har i underkant av 3000 innbyggere. Han sier at kommunen har klart seg godt, så langt.

– Det som skisseres her er jo at vi er på et vippepunkt for en del kommuner. I Kvæfjord har vi holdt en rimelig god legedekning til nå, men det er klart at vi vil få de samme utfordringene når det ser ut til at det vil bli vanskeligere å holde en god legedekning, sier Larsen.

Torbjørn Larsen

Ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen.

Foto: Petter Strøm / NRK

Private løsninger hjelper lite

Nå satser noen kommuner på private løsninger innenfor kommunehelsetjenesten. Steinert mener at det i liten grad vil bidra til å forbedre legemangelen.

– De private helsetjenestene etableres i sentrale strøk, så det vil kanskje på nytt føre til en tapping av leger fra distriktene.

Steinert er klar på at de neste 10 årene bør brukes på å styrke primærhelsetjenesten.

– Hvis ikke både lokale og sentrale krefter styrker tjenesten så frykter jeg at det blir sammenbrudd i enkelte kommuner, og det skjer først i distriktene.