NRK Meny
Normal

Frykter samarbeid mellom UiT og atomvåpen-produsenter

UiT Norges arktiske universitet er først ute med å vedta egne etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne selskaper. Organisasjonen Nei til Atomvåpen frykter det kan slå uheldig ut.

Anne Husebekk

Anne Husebekk, rektor på UiT Norges arktiske universitet, er stolt av de nye etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne virksomheter. Andre er mer kritiske.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi er nødt til å samarbeide med eksterne selskaper og industri, men med de nye retningslinjene må vi gå en ekstra runde for å se om slike samarbeid er etisk forsvarlig, sier Anne Husebekk, rektor på UiT Norges arktiske universitet.

De har nå fått på plass etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne aktører. Universitetet skal ikke inngå samarbeid med virksomheter som bryter grunnleggende etiske normer som:

  • En drift som driver grove systematiske krenkelser av menneskerettigheter
  • Selskaper som driver med selskaper som arnearbeid
  • Deler av virksomheter som er dømt eller etterforskes for korrupsjon
  • Deler av virksomheter som er dømt eller etterforskes for produksjon av våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper

De skal heller ikke inngå samarbeid der samarbeidet i seg selv innebærer:

  • Krenkelse av menneskerettigheter
  • Barnearbeid
  • Korrupsjon
  • Skader på klima og miljø
  • Produksjon av våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper

– Dette skal være et åpent system, hvor kravene til samarbeid er helt klare, og alt skal være åpent for alle, forteller rektor Husebekk.

Samarbeid i grenseland

De etiske vurderingene i skal i hver sak gjøres av fagmiljøet på universitetet først, så av universitetsdirektøren, som skal rapportere videre til universitetsstyret en gang i året.

Ifølge retningslinjene skal fagmiljøene ha mulighet til å argumentere for hvorfor det aktuelle samarbeidet er aktuelt, blant annet basert på fagmiljøets vurdering av det faglige utbyttet og viktigheten med samarbeidet.

Overfor forskningsavisa Khrono bekrefter Husebekk at de nye retningslinjene dermed kan åpne for samarbeid med omstridte selskaper i fremtiden. Universitetet har tidligere avslått samarbeid med for eksempel våpenprodusentene Northrop Grumman, Airbus og Boeing.

– Northrop Grumman har styret gjort et vedtak på allerede, så det blir nok ikke aktuelt å gjøre om på det. Men når det gjelder Airbus og Boeing for eksempel, kan det være aktuelt med et samarbeid, ja, sier Anne Husebekk til Khrono.

Alle de nevnte selskapene har vært eller er involvert i produksjon av atomvåpen. Noe daglig leder i Nei til Atomvåpen, Frode Ersfjord, er kritisk til.

– Trist for Tromsø

Frode Ersfjord byline

Daglig leder i Nei til Atomvåpen, Frode Ersfjord, mener UiTs retningslinjer ikke er gode nok.

– Dersom slike samarbeid blir aktuelle, vil UiT få et dårlig rykte. Det er trist for Tromsø, som en fredsby, å vise så dårlig dømmekraft. Det viktigste med etiske retningslinjer er at de er forståelige og samstemte, og at det ikke er opp til hver sak om de for eksempel skal samarbeid med atomvåpenindustrien, sier Ersfjord til NRK.

Husebekk tror derimot ikke dette vil bli problematisk.

– Jeg tror vi kommer til å gjøre strenge vurderinger i slike saker i fremtiden, så får vi heller ta de diskusjonene som eventuelt dukker opp rundt de avgjørelsene ledelsen og styret på universitetet tar.