NRK Meny
Normal

Frykter Nord-Norge ikke vil tjene på egne ressurser

Nord-Norge står i fare for å ikke tjene noe på egne naturressurser, mener forskere ved Universitetet i Tromsø.

Kjell Arne Røvik

Professor Kjell Arne Røvik etterlyser mer fokus på Nord-Norges framtid i valgkampen.

Foto: Universitetet i Tromsø

De frykter for at hovedkontorene ved en framtidig satsing på olje og gass vil bli liggende sørpå, mens folk pendler i stedet for å flytte nordover.

Dermed vil Nord-Norge bli stående igjen som en provins, som ikke får noe igjen for naturressursene som hentes ut fra landsdelen.

– Det finnes to ulike scenarioer for Nord-Norge. Et optimistisk der vi blir viktigere for landet, og får varige arbeidsplasser, bedre arbeidsplasser, kort sagt et bedre Nord-Norge. Men det finnes også et mer pessimistisk scenario der utnyttelsen av naturressursene vil føre til langt mer utarming enn utvikling, sier professor Kjell Arne Røvik ved UiT, Norges arktiske universitet.

Han mener politiske valg som tas i dag vil avgjøre hvilken framtid Nord-Norge får, og mener det er skremmende at nordområdesatsingen ikke har vært viktigere i årets valgkamp.

– Det må tas tunge tak før den optimistiske visjonen om et Nord-Norge i vekst blir en realitet, sier Røvik.

Ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort (H), mener at nordområdeambisjonene mangler et konkret innhold.

– Infrastruktur er det viktigste for å utnytte potensialet. Det budskapet har Nord-Norge gitt regjeringen over lang tid, uten at det har gitt særlige resultater, sier Hjort.

Han mener Høyre er partiet som kan gi nordområdesatsingen et mer konkret innhold. Det får SVs Torgeir Knag Fylkesnes til å reagere.

– Høyres plan for Nord-Norge er jo et rent ran. De vil jo videreføre satsingen på at man skal ta ressursene fra nord – både olje, gass og fisk – og realisere dem i sør, sier Knag Fylkesnes, som er listetopp for SV i Troms.