Frykter en sommer med mye lakselus

Mattilsynet og fiskeriministeren frykter at det vil bli mye lakselus norske fjorder i sommer, fordi lakselusen blir stadig mer immun mot legemidlene som brukes i avlusing.

Lakselus

Lakselus kan bli et stort problem i sommer.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)

Fiskeriministeren er bekymret over situasjonen.

Foto: Mads Nygård / NRK

– Oppdrettsnæringen går en krevende sommer i møte. Faren for økt resistens mot lusemedikamenter er alvorlig. Nå må vi få fullt trykk på alternative metoder, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en kommentar til Mattilsynets luserapport.

I dag kom rapporten om statusen for lakselus i norske fjorden. På grunn av høye nivåer av lakselus i vår har vårbehandlingen mot lakselus i oppdrettsanlegg over hele landet vært mer omfattende enn noensinne.

Likevel har flere oppdrettere opplevd massive nye angrep av lakselus, kort tid etter vårbehandlingen, noe som tyder å et stort smittepress.

Flere steder blir også nedslakting av fisk og andre ikke-medisinske metoder brukt i kampen mot lakselusen. Årsaken til dette er at lakselusa flere steder begynner å bli mindre følsom overfor tradisjonelle virkestoffer.

Behandling mister virkning

– Midlene mister stadig sin virkning, og vi frykter at situasjonen kan bli alvorlig utover sommeren, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet i en pressemelding.

Rapporten fra Mattilsynet viser at det nå gjennomføres flere behandlinger mot lakselus, og at det må brukes høyere doser av legemidler, som hydrogenperoksid og pyretroider.

Utsatt smolt

Det er spesielt villaksen som er utsatt for lakselussmitte når den som smolt vandrer fra elver og ut i havet om våren. Årets smolt ser ut til å ah kommet seg ut i havet uten for mye smitte.

Men den stadig mer resistente lusa gjør at Mattilsynet frykter at situasjonen vil forverre seg kraftig utover sommeren. Samtidig advarer de oppdretterne mot å ta i bruk stadig større doser legemidler i kampen mot lakselusen.

– Giftig effekter på fisken og økt dødelighet kan tyde på at vi er i ferd med å nå grensen, også for kompensatoriske tiltak, spesielt for hydrogenperoksid. Mattilsynet er bekymret for utviklingen og vil advare mot å forskrive og bruke medikamenter ut over doseringsanvisninger og bruksveiledninger, sier Landsverk.

Strenge krav

Statsråden roser oppdretterne for hvordan de har gjennomført våravlusningen. Hun viser også til at lusekravene er skjerpet i de nye konsesjonene.

– Havbruksnæringen er en næring som har lyktes globalt og som har et stort potensial for økt verdiskaping. Men fortsatt vekst må skje innenfor miljømessig bærekraftige rammer. Det er stor kreativitet og innovasjonsevne på disse områdene, og jeg opplever at næringen tar sitt ansvar på alvor, sier Aspaker.