Frykter mindre politi i distriktene

Midt-Troms regionråd frykter at nærpolitireformen vil svekke politiet i distriktene. I forslaget til reform heter det at hver operasjonssentral skal ha ei minimumsbemanning. For Troms politidistrikt vil dette utgjøre minst seks operatører. Regionrådet er redd for at disse stillingene vil bli tatt fra distriktene.