– Flere reineiere opplever nå usikkerhet

Sametingsrepresentant sier mange frykter at verken beitekonflikter eller lovbrudd blir fulgt opp.

Reinsdyr på Nordkynhalvøya

Fra nyttår ble det regionale forvaltningsansvaret overført fra reindriftsstyret til den enkelte Fylkesmann. Også Reindriftsstyret, som har et nasjonalt forvaltningsansvar, er ute av funksjon. Sametingsrepresentant Mariann Magga sier mange reineiere frykter at verken beitekonflikter eller lovbrudd blir fulgt opp.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er en omlegging av reindriftsforvaltninga fra nyttår som har skapt stor usikkerhet blant reineiere, forteller sametingsrepresentant Mariann Magga.

Hun sier mange frykter at verken beitekonflikter eller lovbrudd blir fulgt opp.

– Jeg har snakket med flere reineiere som opplever en veldig usikkerhet på hvor saken deres er i systemet, sier Magga.

Sametingsrepresentant Mariann Wollmann Magga

Sametingsrepresentant Mariann Magga frykter lovbrudd i næringa ikke følges opp, og at ulovlige forhold får fortsette, blant annet fordi det ikke er et eget reindriftsstyre.

Foto: Máren Iŋgá Baer / NRK Sápmi

Magga forteller at flere reineiere uttrykker usikkerhet på hvem som har ansvaret mellom Fylkesmannen og Statens reindriftsforvaltning.

– Har ikke gått smertefritt

– Foreløpig har det heller ikke kommet noen signaler på hva man gjør i denne situasjonen, sier Magga.

Fra nyttår ble det regionale forvaltningsansvaret overført fra reindriftsstyret til den enkelte Fylkesmann.

– Denne overgangen har ikke gått helt smertefritt, mener Magga.

Men, det er ikke den eneste endring som har skapt usikkerhet i ei allerede pressa næring. Også Reindriftsstyret, som har et nasjonalt forvaltningsansvar, er ute av funksjon.

Magga beskriver konsekvensen slik:

– En av bekymringene er jo at dersom det er ulovlige forhold så får de fortsette fordi man ikke har et reindriftsstyre som kan gjøre vedtak eller følge opp vedtak som allerede er gjort, sier Magga.

– En ekstraordinær situasjon

Fylkesmannen i Finnmark, Gunnar Kjønnøy

Fylkesmannen i Finnmark, Gunnar Kjønnøy, sier at han i vinter har hatt noen saker på bordet som skulle vært løst raskere. – Men det har vært en ekstraordinær situasjon, sier Kjønnøy.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Fylkesmannen i Finnmark, Gunna Kjønnøy, erkjenner at noen saker i vinter kunne ha vært løst bedre.

– Det har vært en del saker i vinter som har gått på ulovlig beite. Det vil si saker der reineiere har ført rein over på en annen manns område. Det har vært en del saker der som vi gjerne skulle ha håndtert raskere enn det forvaltningen har vært i stand til. Men det har vært en ekstraordinær situasjon, sier Kjønnøy.

Finnmark er det eneste fylket som har fått tillatelse til å etablere en reindriftsavdeling. I løpet av våren skal en egen reindriftsdirektør være på plass.