NRK Meny
Normal

Frykter livsfarlige situasjoner og fysiske angrep fra elever

En skole i Midt-Troms anser det som sannsynlig at utagerende elever vil skape livstruende situasjoner i framtida. For ett år siden ble en lærer drapstruet.

vaeng

Seniorrådgiver Jon Helge Vaeng i Arbeidstilsynet sier lærere har rett til å føle seg trygge på arbeidsplassen. Opplæring og øvelse i hvordan de skal håndtere utagerende elever, er derfor viktig.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Den aktuelle hendelsen ble meldt til Arbeidstilsynet, og i januar ble det ført et tilsyn på skolen. Der kom det fram at de ansatte ikke hadde gode nok kunnskaper om hvordan de skulle forebygge og håndtere vold og trusler.

– Kommunen som arbeidsgiver fikk pålegg om å gi arbeidstakerne den informasjon, opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig slik at de – så langt det er mulig – er beskyttet mot slike belastninger, opplyser seniorrådgiver hos Arbeidstilsynet Jon Helge Vaeng til NRK.

Frykter flere hendelser

Nå har den aktuelle kommunen gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse på alle sine grunnskoler. Der vurderer kommunen det som:

  • Svært sannsynlig at uakseptabel språkbruk, verbale trusler og kasting av farlige gjenstander, vil skje
  • Meget sannsynlig at fysisk angrep uten personskade, som regnes som farlig, vil skje
  • Sannsynlig at fysisk angrep med personskade, som regnes som kritisk, vil skje.
  • Sannsynlig at livstruende atferd, som regnes som katastrofal, vil skje.

Må trene

Denne vurderinga får Arbeidstilsynet til å sende et mer spesifikt krav til kommunen.

– Arbeidsgiveren har laget en handlingsplan. Men når kommunen gjennom sin egen risikovurdering kommer frem til at slike alvorlige hendelser er så sannsynlig, er det også nødvendig med praktisk øvelse og instruksjon i forebygging og håndtering av utagerende atferd, sier Vaeng.

Kommunen får dermed frist til 15. februar med å kurse sine ansatte.

– Har du noen gang tidligere opplevd at en skole vurderer sannsynligheten for vold og trusler slik denne kommunen gjør?

– Nei, så konkret som dette har jeg ikke opplevd det før. Men det viser jo bare at denne kommunen har tatt dette på alvor og gjort en grundig risikovurdering, sier Vaeng.

– Ikke verre enn andre

NRK har vært i kontakt med skoleansvarlig i den aktuelle kommunen. Han bekrefter at det nå skal settes i gang kursing av lærerne, med praktiske øvelser.

– Vi er nok verken mer eller mindre utsatt for ungdommer med utagerende atferd enn andre kommuner. Men som en del av den jobben vi har gjort med å lukke dette pålegget, har vi tenkt på hva det verste som kan skje er, slik at vi kan lage beredskapsplaner ut fra dette.

– Er de ansattes sikkerhet godt nok ivaretatt i situasjoner med fare for trusler og vold?

– Det er veldig sjelden det utøves vold av elever. Vi manglet planer for å håndtere slike situasjoner. Nå har vi fått dette på plass, det er bare den praktiske øvinga som gjenstår. Generelt sett jobber lærere med ungdommer hver dag. Den viktigste delen av jobben deres er å sørge for at elevene har det godt. Dette er de godt skodd til.

NRK har valgt å anonymisere kommunen av hensyn til elevene på den aktuelle skolen.