Normal

Frykter Kirkenes som pendlerby

- Bygg flere boliger, ellers risikerer vi å bli en pendlerby, mener næringsleder i Kirkenes.

Kirkenes sentrum
Foto: Lars Erlend Øymo / NRK

Store investeringer i ulike typer næringsvirksomhet vil kreve stor tilførsel av arbeidskraft i nær fremtid. Men per i dag finnes det ikke boliger til å huse de nye arbeiderne i Kirkenes.

- Man kan jo frykte at vi får et pendlersamfunn i større eller mindre grad, sånn at den befolkningsutviklinga vi ønsker da vil vente på seg, sier daglig leder i Kirkenes Næringshage, Arve Tannvik.

Store nyinvesteringer

På kort tid vil det nå gjøres det tunge investeringer innefor malm, petroleum og oppdrettsindustri i Sør-Varanger. Investeringer som er antatt å skape mellom tre og fire hundre nye arbeidsplasser i kommunen, men per i dag finnes det ikke nok boliger til å huse de som kommer for å gjøre jobbene. Dette kan føre til at Kirkenes taper kampen om verdifull arbeidskraft, mener Tannvik.

- Det blir vanskelig å rekruttere alle de typer mennesker man behøver for å utvikle det industrisamfunnet Kirkenes nå går inn i, og det er alvorlig, sier Tannvik.

Vil samle kreftene

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Linda Randal, innrømmer at de mange investeringene har kommet litt brått, og at byggingen av nye boliger må intensiveres. Hun oppfordrer nå til et samarbeid med næringslivet for å unngå at Kirkenes i fremtiden vil gå under betegnelsen pendlerby.

- Jeg kommer til å invitere Sydvaranger, boligbyggerlagene, stiftelsen Boligbygg og en del private aktører hvor vi skal sette oss ned og diskutere disse tingene. Jeg tror vi må tenke annerledes en vi tenkte for bare to år siden. Kanskje må vi gjøre en del sammen, for et brakkerigg-samfunn ønsker ikke vi å ha, sier Randal.