NRK Meny
Normal

Frykter giftlekkasje i nasjonal laksefjord

Miljødirektoratet pålegger avfallsselskap i Kvalsund å rydde opp etter mistanke om utslipp av giftig avfall i Repparfjord.

Repparfjord

Slik ser bekken ut, som renner fra deponiet og ut i Repparfjorden. Yngve Nilsen som bor i fjorden frykter det er en giftlekkasje som renner ut.

Foto: Bildemontasje

Miljødirektoratet har bedt Finnmark Gjenvinning undersøke årsakene til at det renner ut giftig avfall i Repparfjord.

Yngve Nilsen

Yngve Nilsen i Repparfjord reagerer på at det skummer i fra bekken som kommer ned fra deponiet hvor det lagres borekaks. Han frykter det kommer miljøgift rett ut i den nasjonale laksefjorden.

Foto: Bente Bjercke

Bedriften har i flere år tatt hånd om miljøfarlig borekaks fra selskapene som leter etter olje og gass i Barentshavet.

Beboere i Repparfjord reagerer, og hevder det i lange perioder er observert store mengder skum ved utløpet av en bekk som kommer ned fra fjellet der avfallet lagres.

– Jeg synes jo at det er en skremmende holdning til Repparfjorden. Det virker nesten som at den skal brukes som avfallsplass, sier Yngve Nilsen som bor i fjorden.

Se video:

Created by InfoDispatcher

Tviler på sikkerheten

Han bor rett over fjorden der skip og lastebiler jevnlig ankommer med rester fra olje- og gassletingen i Barentshavet, såkalt borekaks.

Kaksen transporteres opp i fjellet og deponeres i grunnen. Deponeringen har pågått siden 2008.

(Saken fortsetter under bildet.)

Repparfjord

Bekken som kommer ned fra fjellet der avfallet lagres, renner ut i den nasjonale laksefjorden. Innbyggerne frykter at Repparfjorden brukes som avfallsplass.

Foto: Yngve Nilsen / Privat

Yngve Nilsen tviler på at sikkerheten er ivaretatt på skikkelig vis.

– Vi ser jo den elva som kommer ned, som renner delvis gjennom deponiet under bakken og kommer ut litt på nedsiden av det, at den skummer jo veldig mye. Hver gang vi får nedbør og i vårtininga så skummer den jo sånn at det ser ut som et vaskefat. Og det har aldri vært slik før deponiet kom, sier Nilsen.

Se mer om denne saken på NRK Nordnytt torsdag kl.18.45.

(Saken fortsetter under bildet):

Finnmark Gjenvinning

Verket til Finnmark Gjenvinning i Repparfjorden.

Foto: Allan Klo / NRK

Fått pålegg om å finne lekkasje

Mengdene kaks og borevæske som dannes ved boring er betydelige. Stoffene er en miks av tungmetaller og kjemikalier som ikke er tillatt lagret på havbunnen.

Borekaks

Deponiet på Ulveryggen over Repparfjorden. Borekaks fra havbunnen av Barentshavet lagres her.

Foto: Allan Klo / NRK

Oljeselskapene samler opp kaks og sender det til land. I landets nordligste landsdel er det Finnmark Gjenvinning som tar hånd om avfallet og lagrer det i store deponi i fjellet Ulveryggen, som kneiser over den nasjonale laksefjorden Repparfjord.

Selskapet har selv foretatt analyser, og siden 2009 har de registrert målinger som kan tyde på at det lekker fra deponiet.

Men det er først nå at Miljødirektoratet har gitt Finnmark Gjenvinning et direkte pålegg om å avdekke hvor lekkasjen befinner seg, samt foreta tiltak som stopper lekkasjen.

Roger Kjellmann har vært daglig leder i bedriften siden 2012, og var den som selv varslet direktoratet om måleavvik i grunnen. Han tror derimot ikke det er lekkasje fra deponiet.

– Jeg tror ikke det selv, men det er jo det vi holder på med nå. Det er det vi holder

Bekk i Repparfjord

Finnmark Gjenvinning som er ansvarlig for lagringa av den miljøfarlige borekaksen, tror ikke skumdannelsene i bekken er farlig.

Foto: Yngve Nilsen / Privat

på å kartlegge. Vi jobber jo med det kontinuerlig så den prosessen er jo i gang. Det er det jeg kan si akkurat nå, sier Kjellmann.

– Har ikke hørt om skumdannelsen

I august 2009 avdekket Statens Forurensingstilsyn store mangler hos anlegget, som da het Polar Gjenvinning. Undersøkelsene avdekket blant annet høye konsentrasjoner av tungmetallet barium i grunnen rundt anlegget, et stoff som benyttes ved oljeboring.

SFT konkluderte med at selskapet hadde svake kunnskaper om avfallet de selv behandlet.

Men påstandene om skumdannelse ved elva som renner ut ved anlegget, har ikke daglig leder kjennskap til.

– Vi har jo ikke hørt noe om det. Det har vært en hendelse som jeg mener var i 2012 og da mener jeg at politiet hadde vært der og sjekket det og de hadde ikke noe å meddele, for å si det sånn, sier Kjellmann.

– Det er ikke farlig avfall

Avdelingsdirektør i Miljødirektoratets Industri- og havavdeling, Signe Nåmdal sier til NRK at det ikke er snakk om farlig avfall som renner ut i fjorden.

Signe Nåmdal

Avdelingsdirektør i Miljødirektoratets Industri- og havavdeling, Signe Nåmdal sier de følger opp pålegget som nå er gitt ut for å sikre at det ikke kommer lekkasjer ut i fjorden.

Foto: John Petter Reinertsen / Miljødirektoratet

– Dette er et vannbasert borekaks og det er i utgangspunktet ikke farlig avfall. Det har høyt innhold av salt, men det er et deponi for ordinært avfall, sier Nåmdal.

Men Miljødirektoratet vil allikevel ikke at dette skal renne ut i den nasjonale laksefjorden.

– Det er uansett ønskelig å samle opp sigevannet, for du vil ha stoffer som følger med. Det er ikke ønskelig å slippe ut saltholdige masser ut til miljøet.

Hun avfeier ikke at det kan forekomme spor av kjemikalier i lekkasjen fra deponiet på Ulveryggen over fjorden.

– Det kan være mindre mengder av kjemikalier , det er normalt veldig lave konsentrasjoner i sigevannet, sier Signe Nåmdal fra Miljødirektoratet.

– Føler seg ikke trygg til tross for pålegg

Nå skal Miljødirektoratet følge opp saken for å forsikre seg om at det ikke blir

Roger Kjellmann

Daglig leder fra Finnmark Gjenvinning, Roger Kjellmann tror ikke skummet som kommer i bekken ned fra deponiet er miljøgiftig.

Foto: Allan Klo / NRK

lekkasjer fra deponiet på Ulveryggen framover.

– Vi har gitt dette pålegget, de har fått frist til å utføre tiltak og så vil vi følge opp når vi får rapportering tilbake på de tiltakene som skal på plass. Selvfølgelig vil vi normalt gjennomføre oppfølgningstilsyn dersom vi finner veldig mange avvik på et tilsyn, sier Nåmdal.

Daglig leder i Finnmark Gjenvinning, Roger Kjellmann tror heller ikke at lekkasjen fra deponiet er miljøgiftig.

– Jeg tror ikke det, men det er jo min personlige mening. Når vi nå er ferdige med alt det vi holder på med så vil jo vi sende en rapport til Miljødirektoratet, avslutter Kjellmann.

Men innbyggerne føler seg ikke trygg på at det ikke renner ut gift i fjorden. Yngve Nilsen tviler også på sikkerheten etter det er gjort tiltak.

– Ikke før jeg ser at det ser naturlig ut, at den bekken slutter og skummer, så føler jeg meg ikke trygg på det, sier Yngve Nilsen.