NRK Meny
Normal

Frykter for Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Midtre Hålogaland kan forsvinne og det vil føre til svekka sivil beredskap. Det frykter ordførerne i Sør-Troms.

sivilforsvar på senja

Sør-Tromsordførerne vil beholde eget sivilforsvarsdistrikt

Foto: Arild Moe / NRK

Sivilforsvaret skal omorganiseres

Ordførerekollegiet er skeptiske til forslaget om en ytterligere regionalisering av Sivilforsvaret i Nord-Norge til henholdsvis Bodø og Tromsø. Dette betyr at dagens Midtre-Hålogaland som omfatter Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms, vil miste sitt sivilforsvarsdistrikt. Regionen får reduserte operative kapasiteter, og dermed en vesentlig svekket sivil beredskap. I sitt høringssvar til Konseptutredning Sivilforsvaret 2016, viser regionrådet til at regionen er den mest folkerike nord for Trondheim med ca. 120 000 innbyggere

Vil beholde sivilforsvarsdistriktet

– Nærheten til regionens innbyggere bør etter vårt skjønn tillegges betydelig større vekt enn det prinsipielle behovet om å følge politi- og fylkesgrenser, sier leder for regionrådet, Dag Sigurd Brustind. Sør-Troms regionråd mener derfor at Midtre-Hålogaland

Dag Sigurd Brustind

Leder for Sør-Troms regionråd, Dag Sigurd Brustind er også ordfører i Ibestad (H)

Foto: Nils Mehren / NRK

sivilforsvarsdistrikt må bestå, og samtidig forsterkes operativt med en Mobil forsterkningsenhet (MFE).

I høringa skriver regionrådet at de presiserer at regionene allerede har store utfordringer med innsatstider og logistikkunderstøttelse av operasjoner på grunn av lange transportakser. En sentralisering vil vesentlig forsterke disse utfordringene.

Peker på brannskolen

Sør-Troms regionråd mener videre at det er nødvendig å se sivilforsvarskapasiteten i vår region i sammenheng med Norges brannskole (NBSK) på Fjelldal, hvor de

Norges brannskole Tjeldsund

Norges brannskole i Tjeldsund bør bli Nord-Norsk Samfunnssikkerhetssenter, foreslår ordførerne i Sør-Troms.

Foto: Nils Mehren / NRK

tjenestepliktige kan tilbys meget gode opplærings- og øvingsvilkår.

– Her etableres det dessuten en 2 årig fagskole i tillegg til et pågående samarbeidet med UiT, Norges arktiske universitet, om bachelorstudiet i internasjonal beredskap. Med sin nærhet til ny kampflybase på Evenes, samt andre militære avdelinger, bør man se på muligheten for å utvikle denne skolen til et Nord-Norsk Samfunnssikkerhetssenter, hevder Brustind.

Sør-Troms regionråd støtter behovet for at Sivilforsvaret styrkes med adekvat utrustning og materiell, og bør gis økte ressurser for å gjennomføre samvirkeøvelser med politi, forsvar, helse og frivillige organisasjoner.