NRK Meny
Normal

Flere barn har ikke fått nødvendig undersøkelse etter overgrep

Universitetssykehuset i Tromsø har ikke kapasitet til å gjennomføre medisinske undersøkelser på alle overgrepsutsatte barn. Politimester Ole B. Sæverud frykter at dette skal gå ut over barns rettssikkerhet.

Statens Barnehus

Politiet opplever problemer med gjennomføring av medisinske undersøkelser på Barnehuset i Tromsø.

Foto: NRK

Politimester i Troms, Ole B. Sæverud

Politimester Ole B. Sæverud.

Foto: NRK

– Vi har hatt en veldig stor økning i antall avhør av barn de siste årene, og i sammenheng med det så har vi en stor økning medisinske undersøkelser vi vil gjøre, sier politimester Ole B. Sæverud til NRK.

Medisinske undersøkelser blir gjort for å dokumentere eventuelle blåmerker, skader eller andre ting. Resultatene blir så brukt i en eventuell rettssak.

Det er Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som gjennomfører medisinske undersøkelser for Barnehuset i Tromsø.

Magert bevisbilde

– Dette er saker med et magert bevisbilde som regel, så de eventuelle tekniske funnene vi gjør, er erfaringsmessig avgjørende.

Selv om antall undersøkelser har økt kraftig de siste årene, fra 17 i 2009 til 72 i 2013, er det fremdeles mange som ikke blir tilstrekkelig undersøkt.

– Vi ser at de sliter med å få gjennomført undersøkelsene på Barnehuset, som er det beste for barnet. Vi har også enkelte tilfeller hvor undersøkelser vi mente var riktige å få gjennomført, ikke ble gjort i det hele tatt, forteller Sæverud.

– Et problem for barns rettssikkerhet

Barnehusene er etablert som et tilbud til barn og pårørende som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Her er omgivelsene tilrettelagt for at barn skal trives best mulig.

– Det dreier seg om kapasitetsproblemer fra vår side. Som både går på arbeidsmengde, men av og til har det også gått på tilgjengelig kompetanse. Dette er et område som krever spisset kompetanse, sier klinikksjef ved barne- og ungdomsklinikken ved UNN, Elin Gullhav til NRK.

Politimesteren sier han forstår kapasitetsutfordringene de har på barneavdelingen på sykehuset.

– Men jeg har ansvaret for blant annet barns rettssikkerhet. Og jeg ser at dette er et problem for de ungene som ikke får de undersøkelsene de skal ha, det gjør det vanskeligere for oss å oppklare om eller hva dem er utsatt for, sier Sæverud.

– Dette er svært alvorlig for barna

Klinikksjefen ved barne- og ungdomsklinikken ved UNN forteller at de dessverre er nødt til å prioritere arbeidsoppgaver.

– Dessverre har det vært noen tilfeller hvor vi har måttet sagt nei til å sende en barnelege ned til Barnehuset. Det er selvfølgelig ikke noe vi ønsker selv, men det har vært nødvendig, sier Elin Gullhav.

Politimester Ole B. Sæverud sier at det er alvorlig at situasjonen er slik.

– Vi vet at vold mot barn har store skadevirkninger over lang tid. Det skaper ofte ringvirkninger for resten av livet. Og ikke klare å stoppe det når man har muligheten tidlig er potensielt ødeleggende for ungene det gjelder. Det er svært synd.

– Vi er avhengig av flere ressurser

Elin Gullhav forteller til NRK at de har startet et internt arbeid på barneavdelingen for å øke kompetansen hos flere av barnelegene.

– Vi har også henvendt oss til Helse Nord for å få økte ressurser til en barnelegestilling. Vi er avhengige av flere ressurser for å etterkomme behovene som kommer fra Barnehuset.

Hun mener at situasjonen er lik hos resten av barneavdelingene i landet.

– Barnehusene er opprettet som et tilbud som er kommet for å bli, og det er kjempebra. Men det var ingen av barneavdelingene som fikk ekstra ressurser i den forbindelse.