Frykter fjelloven vil skape klasseskiller for jegere

Dersom fjelloven innføres i Nordland og Troms, vil det kunne skape klasseskiller innen jakt- og fiskerettigheter, mener leder av Norges jeger- og fiskerforbund i Troms, Ann Eva Isaksen.

Ann-Eva Isaksen, leder i NJFF-Troms

STERKT IMOT FJELLOVEN: Ann Eva Isaksen mener Statskogs forvaltning i dag tar godt vare på rettighetene til jegere og fiskere.

Foto: privat

– Både Troms og Norges Jeger og Fiskerforbund sentralt er alle enige – og klinke klar – på at vi ikke ønsker innføring av fjelloven i Nordland og troms, sier Isaksen.

Hun frykter at dersom fjelloven innføres i de to fylkene, så vil det skape et klasseskille for jakt og fiskerettigheter i de to fylkene. Isaksen mener fjelloven forskjellsbehandler de som bor i områder med mye statseid grunn, og de som kommer utenfra.

Arild Skarvik Pettersen

BEKYMRET: Arild Skarvik Pettersen i Bodø Jeger- og Fiskeforening er bekymret over at flere kommuner for tiden jobber for å innføre fjelloven.

Foto: Privat

For tiden jobber mange nordnorske kommuner med å innføre fjelloven, blant dem Bardu, som denne uken skal fatte vedtak i kommunestyret:

– Dersom fjelloven innføres og det blir valgt et lokalt fjellstyre i Bardu, så kan fjellstyret bestemme at kun innbyggerne i dette område skal få lov å jakte rype med hund. Vi vet alle hvor utrolig populært og attraktivt dette området er. Det vil skape et skille, sier Isaksen.

– I tillegg skilles det med ulike fiskeredskaper i de ulike områdene, mellom utenbygds- og innenbygdsboende, sier hun.

– Dobbel pris

I dag gjelder ikke fjelloven i Nordland og Troms. Fjelloven sørger for at lokale krefter får sterk innflytelse til å forvalte land og vann på statseid grunn, gjennom demokratisk oppnevnte fjellstyrer.

Dette betyr at inntekter blir værende igjen lokalt, i stedet for til statskassa.

Men langt fra alle er positiv. Bodø Jeger- og Fiskerforening er også sterkt imot innføring av fjelloven, og mener at den kan skape et klasseskille mellom de som bor ved havet, og de som bor på innlandet:

Fjelloven

DER LOVEN IKKE GJELDER: I Nordland og Troms gjelde rikke fjelloven, som sørger for lokal forvaltning på statseid grunn.

Foto: NRK

– En innføring av fjelloven vil, slik vi ser det, skape store forskjeller mellom de som bor i byene og langs kysten og de som bor i innlandet i Nordland og Troms med mye statseid skog. De vil få store fordeler, sier foreningens talsperson for fjelloven, Arild Skarvik Pettersen.

Han frykter også høyere priser for utenbygdsboende:

– Det er en hjemmel for å innføre dobbel pris for det som blir definert som utenbygdsboende, sier han.

Høyre: – Gode ordninger

Regina Nargis Alexandrova

VIL INNFØRE FJELLOVEN: Regina Alexandrova fra Troms Høyre mener fjelloven vil ta hensyn til jakt- og fiskerettigheter.

Foto: Høyre

Mange politikere har den siste tiden tatt til orde for å innføre fjelloven i Nordland og Troms, blant annet har Høyre et landsmøtevedtak om nettopp dette.

Regina Alexandrova fra Troms Høyre mener fjelloven har gode sider, som at penger blir værende igjen lokalt. Hun er ikke bekymret for jakt- og fiskerettighetene:

– Slik jeg skjønner det, foregår det en bra forvaltning i resten av landet med hensyn til fjelloven og forvaltning av jakt- og fiskerettigheter. Jeg er sikker på at vi kommer til å finne på gode ordninger i Nordland og Troms som ivaretar dette, sier Alexandrova.