Frykter farlige kjemikalier i øl

Øl kan inneholde farlige kjemikalier mener forsker ved Universitetet i Tromsø.

Øl

Forsker i Tromsø mener øl kan inneholde rester av sprøytemiddelet glyfosat.

Foto: Bjørnflaten, Thomas / SCANPIX

I en artikkel lagt ut på UiT sine nettsider, mener forskeren Marek Cuhra at bygg kan inneholde rester av sprøytemiddelet glyfosat.

Bekymret

Marek Cuhra er forskningsstipendiat ved GenØk – Senter for biosikkerhet og ved Universitet i Tromsø. Nå oppfordrer han politikerne til å ha en bevisst holdning til grenseverdier for kjemikalier i norsk mat.

I artikkelen uttrykker Cuhra at han er bekymret for kjemikaliene som brukes på åkre, for å ta knekken på ugress og skadedyr, men også for å styre innhøstningstidspunktet av linser og bygg.

Åker

Marek Cuhra er bekymret for kjemikalier som blir brukt på åkre.

Foto: Gunnar Sandvik

– Ingen analyser

Han er redd kjemikaliene blir sittende igjen i bygget som brukes til blant annet å brygge øl.

– Vi har ingen analyser på dette, men det er ingen grunn til å tro at resultatene vil bli særlig annerledes enn andre avlinger som vi har undersøkt, og som har vist seg å inneholde høye nivåer av sprøytemiddelrester, sier Cuhra i artikkelen.

– Sannsynligheten er stor for at de ikke engang er klar over at bygg innhøstes gjennom tvangsmodning og dermed kan inneholde betydelige mengder glyfosat, mener forskeren.

– Politikere må være oppmerksomme

Men Cuhra tror ikke folk bør slutte å drikke øl av den grunn.

– Jeg både spiser linser og drikker øl selv. Og dette er ikke først og fremst rettet som informasjon til forbrukerne, men til politikerne om at de må være oppmerksomme. Plutselig fatter de vedtak de selv ikke er bevisste på hva inneholder, advarer han.

Forskeren i Tromsø mener bruk av kjemikalier i matproduksjon er uunngåelig og i noen tilfeller helt nødvendig.

– Men den fortsatt økende unødvendige belastningen må vi kunne begrense så langt det er mulig, sier Cuhra til nettstedet.