NRK Meny
Normal

Frykter færre lærlinger etter ny plan for å hindre frafall

Rekordmange elever slutter på yrkesfag. Den nye fylkesmeldingen foreslår mindre skole, mer praksis. Men hvordan den skal fungere i praksis, sier den lite om, mener leder for Opplæringskontoret, Petter Markussen.

Leder for opplæringskontoret, Petter Markussen

Leder for Opplæringskontoret for Hotell-, Restaurant- og Reiselivsfag i Troms, Petter Markussen, er ikke helt fornøyd med den nye Fylkestingmeldingen.

Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Fylkesrådet i Troms la i forrige uke fram en fylkesmelding om fag- og yrkesopplæringen i fylket. Her foreslås det fire strategier for å hindre frafall av elever som går yrkesfaglig utdanning på videregående skole.

– Utgangspunktet er at mange av våre ungdommer ikke får gjennomført og bestått påbegynt opplæring. I tillegg må vi forholde oss til det forestående fallet i antall 16-19-åringer som er så stort at det alene krever endringer når vi vil beholde et bredt fagtilbud i hele fylket, skriver fylkesråd for Utdanning, Roar Sollied, i fylkesmeldingen.

Fylkesrådet vil prøve ut opplæringsmodeller der skolene og arbeidslivet samarbeider systematisk gjennom hele opplæringsløpet.

Færre lærlinger

Leder for Opplæringskontoret for hotell-, restaurant- og reiselivsfag i Troms, Petter Markussen, mener meldingen er alt for vag, og sier for lite om hvordan skolehverdagen og lærlingløpet vil bli.

– Hvis det blir ett år på skole, og tre år i bedrift, vil det i enkelte bedrifter og fag få store konsekvenser. Gjennomstrømmingen av lærlinger vil halveres, sier han. – Problemet i mitt fag er at det er for få kvalifiserte søkere, og med lengre lærlingtid vil det bli enda færre.

Han mener også samarbeidet mellom skole og næringsliv er alt for personavhengig av læreren.

Stående ordre

Roar Sollied

Fylkesråd for Utdanning i Troms, Roar Sollied, sier det er opp til skolene hvordan de vil organisere skoleløpet.

Fylkesråd Roar Sollied sier Markussens bekymring er et organisasjonsspørsmål, og at det ikke nødvendigvis blir færre lærlinger.

– Hvis man skal ha dem lengre i lære, kan bedriften ha flere lærlinger samtidig. Elevene må jo ha pause imellom arbeidet, slik at de også får teoriopplæring. Har en bedrift to lærlinger inne, kan man også ha tre, og dermed øke gjennomstrømmingen med 50 prosent, sier Sollied.

Han mener det viktigste i den nye meldingen er å få på plass et godt samspill mellom partene.

– Markussen har nok rett i at enkelte skoler og lærere er mer ivrig etter å få dette til. Derfor setter vi det i en stående ordre. Skolene i Troms har nærmeste kjennskap til det lokale arbeidslivet, og hvordan man skal få elever inn i læreplasser. Vi ønsker et bedre system på samarbeidet, sier han.

Trenger ikke være så omfattende

Petter Markussen påpeker at det allerede er et fag i yrkesopplæringen som kunne blitt omorganisert til å fungere bedre.

Vg2 for yrkesfag har 254 timer med faget «Prosjekt til fordypning». I løpet av denne perioden er elevene ute i bedrift to ganger, to uker i året.

– Elevene bør være oftere ut i bedriften. Ved å periodisere faget, og gi de en arena så de får se hvordan bedriften fungerer, kan man komme langt. Da er det ikke sikkert Fylkestingmeldingen trenger å være så omfattende, sier Markussen.

Fylkesråd Sollied sier Markussens forslag er en god løsning for vg1, men at det er bedre at elevene går ut i lære i vg2.

– Da vil de få enda mer nærhet til praksis, og det er hovedpoenget, sier Sollied til NRK.

Hør hva lærlingene ved JM Hansen synes om den nye ordningen: