Frykter dårligere beredskap på Svalbard: – Kan medføre at liv går tapt

Avinor vurderer å fjerne døgnbemanningen i flytårnet i Longyearbyen. Men både Lufttransport og Sysselmannen på Svalbard frykter dårligere redningsberedskap.

Redningshelikopter på Svalbard

Flere frykter konsekvensene av å eventuelt fjerne døgnbemanningen på flytårnet i Longyearbyen.

Foto: NRK

– Dette vil medføre forsinket utrykningstid for redningsmannskapene, noe som igjen kan medføre at liv går tapt, sier sjefflyger Snorre Hagen i Lufttransport, som opererer redningshelikoptrene på Svalbard.

Avinor vurderer å erstatte døgnbemanningen i flytårnet i Longyearbyen med hjemmevakt på grunn av bemanningsproblemer.

Men både Lufttransport og Sysselmannen på Svalbard er sterkt kritiske til den foreslåtte endringen, og mener redningsberedskapen vil bli dårligere.

Mener utrykning vil ta for lang tid

snorre Hagen

Sjefflyger Snorre Hagen i Lufttransport på Svalbard er kritisk til at Avinor vurderer å fjerne døgnbemanningen i flytårnet i Longyearbyen.

Foto: privat

Flyplassen i Longyearbyen har kun en håndfull flyginger hver dag. Likevel er flytårnet bemannet 24 timer i døgnet, av hensyn til ambulanseflyene og til redningsaksjoner. I tillegg har personellet ansvar for å innhente værobservasjoner.

Ifølge Lufttransport er den døgnbemannede tårntjenesten svært viktig for at redningshelikoptrene og ambulanseflyene skal kunne komme seg i lufta så kjapt som mulig.

Sjefflyger Hagen viser til den dramatiske redningsaksjonen i romjula, da fiskebåten «Northguider» gikk på grunn i Hinlopenstredet. Mannskapet på fjorten ble berget i siste liten av de to redningshelikoptrene som er stasjonert i Longyearbyen.

– Det å ha noen som til enhver tid er oppdatert på værforholdene rundt flyplassen og resten av Svalbard er veldig viktig for at vi skal kunne ta av fort, og sette kursen mot havaristen eller de som er skadd. Men hvis tårnpersonellet skal ligge og sove i en seng i byen, så vil det ta tid før de kommer seg på banen og kan fremskaffe denne informasjonen, sier Hagen.

Redningsaksjon Northguider

Redningshelikoptrene i Longyearbyen var avgjørende i redningsaksjonen da tråleren «Northguider» gikk på grunn nord på Svalbard.

Foto: Lufttransport

Mangler kvalifisert personell

Årsaken til at Avinor nå vurderer å endre den såkalte AFIS-tjenesten i flytårnet (AFIS betyr «aerodrome flight information service unit»), er problemer med å skaffe kvalifisert personell.

Slik har det vært i nærmere halvannet år, står det å lese i et brev som Avinor sendte Lufttransport i midten av februar.

For å løse utfordringene, har Avinor Svalbard måttet låne inn personell fra fastlandet. Problemene har imidlertid forverret seg ved at en person har sagt opp, mens en annen skal bli pensjonist. Å utdanne nytt personell tar ifølge Avinor lang tid.

Flytårnet i Longyearbyen

Flytårnet i Longyearbyen. Avinor har i lang tid slitt med å bemanne den såkalte AFIS-tjenesten med kvalifisert personell.

Derfor vurderer nå selskapet å erstatte døgnbemanningen i tårnet med hjemmevakt, som skal ha 40 minutters utrykningstid.

– Vi ser på muligheten for å automatisere værobservasjonene som i dag utføres manuelt av dem som jobber i tårnet. I de periodene på natta hvor det ikke er noen planlagte flyginger, ser vi på også muligheten for å ivareta beredskapen med hjemmevakt, sier lufthavnsjef på Svalbard, Carl Einar Ianssen.

Sysselmannen sterkt bekymret

Sysselmannen på Svalbard, Kjerstin Askholt, er i likhet med Lufttransport sterkt kritisk til å fjerne døgnbemanningen i flytårnet på Svalbard. Samtidig viser hun til Meteorologisk institutt, som er i gang med en utredning om å redusere bemanningen på de meteorologiske stasjonene på Hopen og Bjørnøya.

Kjerstin Askholt

Sysselmann Kjerstin Askholt mener det er et dårlig tidspunkt å gjøre endringer som kan redusere beredskapen på Svalbard.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– I ei tid med økt aktivitet på øygruppa, så mener vi det er et dårlig tidspunkt å gjøre tiltak som reduserer beredskapen. Jeg skjønner at man innimellom må effektivisere, men jeg støtter meg på de faglige rådene fra Lufttransport, som tilsier at beredskapen vil bli dårligere. Det er vi bekymret for, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Avinor er ikke overrasket over de negative tilbakemeldingene fra Lufttransport og Sysselmannen på Svalbard. Carl Einar Ianssen understreker at ingen beslutning er tatt, og at de tar innspillene på stort alvor.

– Vi tar disse innspillene med oss videre i prosessen. Årsaken til at vi må gjøre disse vurderingene, er fordi vi har kommet i den situasjonen vi har kommet i. Eventuelle endringer (i flytårnet, journ anm.) vil skje innenfor regelverket, og målet er at vi skal levere en like god tjeneste som i dag, sier Carl Einar Ianssen.

NRK har forelagt saken for Justis- og beredskapsdepartementet, som sender ballen videre til Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet har imidlertid ikke hatt anledning til å kommentere saken så langt.