Frykter dårlige veier kan føre til ulykker

Dårlig veivedlikehold fører til flere trafikkulykker, advarer eksperter. Samferdselsråden i Troms deler bekymringa.

Frykter dårlige veier kan føre til ulykker.

Fagpersoner og politikere frykter veistandarden kan føre til ulykker.

– Det kan bli flere ulykker på grunn av feil fall i svinger, hvis det ikke rettes opp. Men det er snakk om enormt mye penger, sier medlem Ann-May Femsteinevik i ulykkesgruppen til Statens vegvesen.

I tingretten i Tromsø denne uken i forbindelse med en annen ulykke, var veistandarden igjen tema. Det ble pekt på kraftig feildosering av veien, uten at noen tør peke på det som en medvirkende årsak til ulykken.

Men både fagpersoner og politikere frykter at dårlige veier kan ta liv.

– Det er klart jeg er det, sier Femsteinevik.

(Artikkelen fortsetter under)

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo sier etterslepet er stort på veiene.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– All grunn til å være bekymret

Fylkesråden for samferdsel i Troms deler bekymringen.

– Det er all mulig grunn til å være bekymret, når vi vet at etterslepet på fylkesvegene i Troms er på mellom seks og åtte milliarder kroner. Det går ut over framkommelighet, standarden på veier og det kan også medføre en økt risiko for at vi har grunn til å være bekymret for at det også kan bidra til ulykker, sier Ivar B. Prestbakmo (Sp).

129 milliarder kroner

Men å vedlikeholde og oppgradere fylkesveier koster store summer. Fram til 2029 er det behov for hele 129 milliarder kroner til drift og vedlikehold av veiene.

– Der har til og med transportetatene anbefalt regjeringen å etablere et nasjonalt program for å løse etterslepet på fylkesvegene. Men regjeringen sier at de skal komme tilbake til dette i budsjettene.

Han tror ikke det er noen grunn til å tro at etterslepet på veiene vil løses på samme måte som på riksvegene de neste 20–30 årene.