NRK Meny
Normal

– En mørkeblå regjering vil forsinke veiutbygging

Med en borgerlig regjering vil det bli usikkerhet rundt 56 planlagte veiprosjekter i hele Norge, mener Martin Henriksen (Ap).

E8 Ramfjorden

Gamle E8 i Ramfjorden blir ikke erstattet med det frøste på grunn av uenighet blant politikerne.

Foto: NRK

Grunnen til dette er at Høyre og Frp har en ulik holdning til bruken av bompenger, mener Arbeiderpartiets listetopp i Troms.

– Når Fremskrittspartiet sier at vi skal fjerne alle bomstasjoner, og Høyre sier at vi skal ha bompenger, så skaper det jo en stor usikkerhet rundt hva slags samferdselspolitikk vi skal ha i Norge i framtida, sier Martin Henriksen.

Martin Henriksen

Arbeiderpartiets Martin Henriksen mener Høyre og Frp er for uenige rundt finansieringen av veiutbygging.

Foto: Arild Moe / NRK

Han mener at 56 store veiprosjekt over hele landet kan bli satt på vent på grunn av Høyre og Frp sin uenighet om finansiering.

– Det gjelder blant annet E39 mellom Kristiansand og Trondheim og Helgelandspakken. I alle disse prosjektene er det et lokalt ønske om bompenger, og det kan bli stor usikkerhet om Høyre og Frp skal krangle om hvordan alle disse skal finansieres, sier Henriksen.

Bruker Tromsø som eksempel

Han viser til Tromsø kommune, som i dag har et byråd bestående av Høyre, Frp og Venstre, som et eksempel.

Her har den nye E8 inn til byen blitt utsatt på grunn av en to år lang krangel om både bompenger og trasevalg.

Den nye innfartsveien til Tromsø skal erstatte gamle og ulykkesutsatte E8. Veien ligger i dag også svært nært et boligfelt.

Mens regjeringen sier seg villig til å ta sin del av regninga dersom resten blir dekt av bompenger, sier byrådet i Tromsø at staten skal betale hele veiutbyggingen.

– Mens Høyre nasjonalt er for bompenger, så har de blitt tvunget av Frp til å være mot lokalt. det fører dessverre til at veien blir utsatt, sier Henriksen.

Høyre er uenig

Han mener dette er et eksempel på at Høyre og Frp kommer til å slite i en mulig ny regjering, og at usikkerheten rundt ny E8 i Tromsø også kan bli situasjonen for andre veiprosjekt i Norge.

Det er ikke Høyres listetopp, Elisabeth Aspaker, umiddelbart enig i.

– Vi må først vente på valgresultatene og så skal det forhandles om regjeringsprogrammet. Først da vil vi vite hva slags samferdselspolitikk den nye regjeringa vil føre, sier Aspaker.

Hun legger vekt på at høyre er klar på at uten bompenger vil det bli bygd mye mindre vei i Norge.

– Klarer dere å komme til enighet rundt veifinansiering med Frp?

– Veiprosjektene som kommer til Stortinget, er jo i de alle fleste tilfellene lokalt initiert. Da kommer de ofte med et innslag av bompengefinansiering, Det er det vi forholder oss til. Jeg tror det fortsatt er sånn vi vil finansiere vei framover, men som sagt ei ny regjering skal ha en ny samferdselspolitikk. Da får vi se hvordan dette blir framover, sier Aspaker.