NRK Meny
Normal

Frykter atomsøl fra sunket ubåt

Norske og russiske eksperter undersøker nå sammen om atomubåten K-159 kan slippe ut radioaktiv forurensing.

K-159

Den russiske ubåten K-159 hadde 750 kilo brukt uran om bord da den sank. Nå undersøker forskere forurensingsfaren fra fartøyet.

Foto: REUTERS

Ubåten sank i Barentshavet i 2003 med mannskap på ni og hele 750 kilo brukt uran om bord. Derfor har flere fryktet at det kan lekke radioaktivt avfall fra fartøyet.

Nær viktige fiskefelt

Fjernstyrt ubåt

Med denne fjernstyrte ubåten undersøkte norske og russiske forskere vraket av K-159.

Foto: Statens strålevern

Nå er en felles norsk-russisk ekspertgruppe i gang med å undersøke hvor stor faren for lekkasjer er. Nylig ble en fjernstyrt miniubåt senket ned for å undersøke vraket.

– Ubåten ligger svært nær Norge og den er en potensiell forurensningskilde. Toktet gjennomføres for å få oppdatert informasjon om miljøsituasjonen i området. Slik kan man også unngå spekulasjoner om radioaktiv forurensning i viktige fiskeområder i Barentshavet, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

Ubåten var på vei til opphugging da den sank til 238 meters dyp på Kildinbanken tilbake i 2003. Dette er et viktig område for fisk og fiskerier i Barentshavet. Derfor er det viktig for forskerne å finne ut av om atomlasten utgjør noen fare.

Sjekker vannkvalitet

Forskerne om bord i forskningsfartøyet Ivan Petrov undersøker nå nivåene av radioaktiv forurensning i vann, bunnsedimenter og fisk i områdene der ubåten ligger.

De skal også undersøke om det har vært noen lekkasje av radioaktive stoffer fra ubåten.

Fra norsk side deltar forskere fra Statens strålevern, Havforskningsinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet. De samarbeider med det føderale russiske byrået for hydrometerologi og miljøovervåking, Roshydromet.

Forskningstoktet er det første i området siden 2007.