Frykter at disse dør ut i Norge

De siste dverggjessene i Norge eksisterer kun i Finnmark. Nå frykter man for hver av de 33 gjenværende. – Mennesker og rødreven truer bestanden, sier bekymret sjef hos fylkesmannen i Finnmark.

Dverggås

– Når bestanden er så liten som nå kan selv tilfeldigheter føre til at resten dør, for eksempel dersom jegere ved en feil skyter en dverggås, forteller Geir Østereng hos fylkesmannen i Finnmark. Finnmark er vertskap for de siste 33 fuglene i den gjenværende bestanden som voktes tett.

Foto: Knut-Sverre Horn

Dverggåsa er en av våre få hekkefugler i Norge som har status som globalt truet.

Geir Østereng

Seksjonsleder for fisk og vilt hos fylkesmannen i Finnmark, Geir Østereng.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er kun Finnmark som har en restbestand forteller Geir Østereng, som er seksjonsleder for fisk og vilt hos fylkesmannen i Finnmark.

Om høsten lever de siste eksemplarene ekstra farlig.

– Det er mennesker og rødreven som truer bestanden i dag. Når bestanden er så liten som nå kan selv tilfeldigheter føre til at resten dør, for eksempel dersom jegere skyter feil gås under jakta, forteller Østereng.

Kan forveksles med grågås

Før var dverggåsa vidt utbredt i fjellområdene både i Finland, Sverige og Norge. Men etter at den tidligere ble hardt jaktet på er det bare en liten restbestand igjen i Finnmark.

– Når det er så få igjen så kan bortfall av kun en eneste gås ha stor betydning for bestanden, sier Østereng.

Småviltjakta er godt i gang i store deler av landet. I Finnmark, der den siste bestanden vanligvis holder til, ble det åpnet for jakt på blant annet grågås i august.

Her skal grågåsa kun jaktes på i ytre kyststrøk i fylket, etter som den er lett å forveksle med den utrydningstruede dverggåsa.

– Da er det ekstra viktig å være sikker på at gåsa man skyter ikke er en dverggås, da det kan ha alt å si for bestandens overlevelse, forteller Østereng.

Dverggås

Tidligere var dverggåsa vidt utbredt i fjellområdene både i Finland, Sverige og Norge. Men etter at den tidligere ble hardt jaktet på er det bare en liten restbestand igjen i Finnmark.

Foto: Knut-Sverre Horn

Færre nye gjess enn forventet

I sommer beslagla politiet i Kautokeino mer enn 70 ulovlig skutte fugler hos en mann i Kautokeino. Han hadde drevet utstrakt tyvjakt på fugl, og hadde en rekke utrydningstruede både gjess og ender nedfrosset i fryseren.

– Vi ser svært alvorlig på det, særlig siden det er utrydningstruede arter involvert, samt det høye antallet, sa leder for reinpolitiet Per Valved til NRK.

Østereng hos fylkesmannen forteller at det er avgjørende at dverggåsa ikke forstyrres på hekkeplassene i Finnmark, og det foregår også et internasjonalt samarbeid om å verne rasteplassene gåsa lander på når den trekker sørover.

Ingar Jostein Øien

Den siste augustdagen i år ble 24 dverggjess sett på Valdakmyra i Finnmark. Ingar Jostein Øien ved Norsk ornitologisk forening er en av dem som følger bestanden tett.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Norsk ornitologisk forening (NOF) har i en årrekke drevet overvåking av dverggåsbestanden i Finnmark.

Ingar Jostein Øien er en av dem som har fulgt bestanden tett, og som observerer et synkende antall unger i hvert kull. I en rapport på foreningens nettsider skriver han at det i høst ble observert totalt 33 individer, der elleve av disse er fra årets unger.

Han skriver også at det produseres færre nye gjess enn forventet, om man ser de siste årene under ett.

Overvåkerne understreker at det er avgjørende at dødeligheten hos de voksne fuglene holdes på et lavt nivå gjennom høsten og den kommende vinteren.