FrP: – Dropp sykkelveier til fordel for ny E8 til Tromsø

– Utsett bygging av nye gang- og sykkelstier i Tromsø for å få penger til fullføring av E8 i Ramfjord. Det mener Tom Erik Forså fra Fremskrittspartiet.

E8 Ramfjord

NY E8: Den er vedtatt i nasjonal transportplan, men blir dyrere enn først antatt.

Foto: Illustrasjon / Vegvesenet

– Dersom vi ser på handlingsprogrammet så har vi blant annet noen sykkelveistrekninger som vi er i tvil om det er behov for, sier Forså.

– Slik jeg har regnet ut fra det som står i handlingsprogrammet, er det noen på E8 i Tromsdalen, som man eventuelt kan ta bevilgningene fra og heller forsterke E8-prosjektet, sier han.

 Tom Erik Forså politisk rådgiver

VIL LØSRIVE MIDLER: Tom Erik Forså fra Fremskrittspartiet.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Både innbyggere, bilister og politikere er usikre på utfallet i saka om bygging av ny innfartsvei til Tromsø, og på kvaliteten på denne veien. Nyveien i Ramfjord blir flere hundre millioner kroner dyrere enn tidligere antatt.

Saken ligger til avgjørelse i Samferdselsdepartementet.

Tre muligheter

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) mener staten har tre muligheter dersom man har for lite penger til et riksvegprosjekt i Nasjonal transportplan (NTP).

– Det ene er å redusere på prosjektet, noe man nå har prøvd ved å redusere kostnader. Det er ikke bare bra det som skjer der. Det andre alternativet er å øke andelen bompenger, og det tredje alternativet er å hente penger på bekostning av andre riksvegprosjekter i nasjonal transportplan.

Ivar B. Prestbakmo

FRYKTER ANDRE PROSJEKTER RAMMES: Ivar B. Prestbakmo.

Foto: Lars Åke Andersen

Prestbakmo mener at mange prosjekter kan bli rammet, og må utsettes dersom dette skal finansiere merkostnadene i Ramfjord.

– Jeg frykter at andre viktige riksvegprosjekter i Nord-Norge blir skadelidende, fordi E8 i Ramfjord, østre alternativ, blir både dyrere og vanskeligere å finansiere med andre midler fra staten sin side, enn på bekostning av andre nordnorske riksvegprosjekter. Det er alvorlig, sier Prestbakmo.

Regionsjef i Lastebil Odd Hugo Pedersen er bekymret for at det skal gjøres en omprioriteringer fra andre riksvegprosjekter:

– I den første delen av NTP er det bare to riksvegprosjekter inne i Troms. Det er E6 over Kvænangsfjellet og E8 i Ramfjord. Kvænangsfjellet er et større problem for transportnæringen enn E8 i Ramfjord, og vi synes det er uheldig om man setter to riksvegprosjekter i fylket opp mot hverandre.

– Nei til bompenger

I NTP er det anslått at E8 skulle koste 2.2 milliarder kroner. 750 millioner kroner av dette er bompenger. Men det er helt uaktuelt å øke bompengeandelen, sier Tom Erik Forså.

– Nei, det ønsker vi ikke. Bompenger er noe vi i utgangspunktet har store problemer med. FrP har vært veldig klar og tydelig på at den andelen skal gå ned.

Prestbakmo er spent på hva departementet nå går inn for.

– E8 er en viktig innfartsvei til Tromsø, og den er viktig for resten av Troms, for næringsliv, for dem som skal inn og ut av Troms, som bruker veien til daglig.