Normal

FrP-topp med beskjed til regjeringen: – Gi milliardbeløp til fylkesveiene

– Staten bør sette i gang en fylkesveireform og øke milliardbeløpene for å redusere det voldsomme etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveiene her i landet.

Fylkesvei

FYLKESVEI: Fylkestingspolitiker John Karlsen (FrP) mener at det må gis milliarder til fylkesveiene.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Det mener fylkestingspolitiker John Karlsen fra Fremskrittspartiet i Troms.

Han mener trailertransporten av sjømat fra bedriftene, som hovedsakelig holder til ute på kysten, lider av at fylkesveiene er smale og i dårlig forfatning mange steder. Spesielt i Skjervøy og på Senja.

John Karlsen, Roviltnemnda i Troms og Finnmark

Fylkestingspolitiker John Karlsen.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Karlsen mener at det nå er viktig å prioritere fylkesveiene som er transportårer inn til E6 og togene i Narvik.

– Det monner ikke at regjeringen årlig gir noen millioner til hvert fylke til vedlikehold av fylkesveiene. Nå bør det komme en fylkesvei-reform.

Fylkesveireform

I Troms og Finnmark er det et etterslep på til sammen 12 milliarder som fylkene må håndtere når de blir slått sammen. Troms har de største etterslepet på 8 milliarder. Karlsen mener at det ikke er mulig å ta igjen etterslepet med de årlige bevilgningene fra staten.

– Det må gjøres noe ekstraordinært. Enten må vi få egne øremerkede midler eller så må vi få en fylkesveireforrm som gjør at vi klarer å ta igjen det store etterslepet, sier han.

Regjeringen og samferdselsdepartementet har gjort en god innsats for samferdselen, men nå er det fylkesveiene sin tur, mener politikeren fra Nordreisa. Han er lei av å se at hans egen regjering bevilger for lite penger til fylkesveiene, penger som ikke monner.

– I 2013 fikk Troms 57 millioner til fylkesveiene fra staten. I dag har vi 150 millioner å rutte med til vedlikehold. Nå må det en større satsing til, sier Karlsen.

Rammer sjømatnæringen

Denne uken har lederen ved Arnøy Laks i Skjervøy, Håvard Høgstad fortalt til NRK hvordan de som bedrift rammes av dårlig infrastruktur i kommunen.

– Veien inn til E6 er bygd for hest og kjerre. Den er asfaltert, men er altfor smal. Den holder ikke mål etter dagens krav og på grunn av den store belastningen av all trailertrafikken, sier Høgstad.

Han forteller at ei lita ferge fra Arnøy blant annet fører til at laksetrailerne fra Arnøy ofte må stå igjen på øya og ikke når togene i Narvik.

Godt dokumentert

John Karlsen mener eksemplene fra Skjervøy dokumenterer og understreker problemene.

– Vi må bli enige hvordan pengene skal fordeles på fylkene, Skal vi fortsette å gi noen millioner mer hvert år som fylkene prioriterer selv? Jeg mener vi skal sette i gang en reform hvor man satser skikkelig og prioriterer fylkesveiene.

– Dere sitter i regjering og har samferdselsministeren, kyst- og fiskeriministeren og finansministeren. Tror du at du når gjennom med kravene?

– Ja, jeg tror det er en stor sjanse for det. I partiet vårt har vi sagt at samferdsel skal være et satsingsområde også de fire neste årene. Da er det naturlig at fylkesveiene må tas. Fylkesveiene er mange ganger viktigere enn andre veier fordi produksjonen av sjømat skjer ute på kysten og fraktes med trailere inn til Europaveiene, sier John Karlsen i Fremskrittspartiet.

Fylkesvei 848 Hamran Ibestad
Foto: Tomas Rolland / Statens vegvesen