Frp-strid om OL-planer

Sentralstyremedlem trosser partiet og går inn for Tromsø-OL.

Tromsø
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Det er strid i Fremskrittspartiet om OL-planene i Tromsø. Partiets stortingsgruppe, og kommunepartiet i Tromsø har tidligere sagt bastant nei til et Tromsø-OL.

Men nå går sentralstyremedlem i Frp, og Nordreisa-ordfører John Karlsen, sterkt inn for OL i Tromsø i 2018.

- Det er kommet nye opplysninger om at et OL i Tromsø nødvendigvis ikke betyr så store kommunale uttellinger. Et OL ville ha hatt stor betydning for hele landsdelen, sier Karlsen.

Sentral rolle

John Karlsen har en sentral rolle i Fremskrittspartiet, Han er Frps eneste ordfører i Nord-Norge, han er medlem av sentralstyret og han har svært gode kontakter til partiledelsen.

Nå vil han ha en brei partimessig behandling av OL-saka. For da spørsmålet var oppe om Tromsø skulle være søkerby til OL i 2014, var saka bare oppe i stortingsgruppa i Frp. De sa nei. Nå har John Karlsen fremmet forslag om at sentralstyret i Frp skal behandle saka.

- Dersom det legges fram nye og gode argumenter bør det være muligheter for å endre standpunkt i OL-saka. sier Karlsen

Fortsatt nei

En av de sterkeste motstanderne av en søknad om et OL i Tromsø i 2014, var stortingsrepresentant Øyvind Korsberg fra Frp i Troms. Han er på kollisjonskurs med oppfatning til John Karlsen. Korsberg tror stortingsgruppa fastholder sitt nei til et vinter-OL i Norge.

- Det blir for dyrt, og vil kunne gå ut over viktige oppgaver som utbygging av samferdsel, eldreomsorg og skole, sier Korsberg.

Frp i Oslo vil ha OL

Samtidig ivrer Frp-representanter i Oslo for at hovedstaden får OL i 2018. En av dem er gruppeleder og varaordfører i Oslo, Svein Kristiansen.

- Vi kan få et billig OL i Oslo som ikke gjør at vi kommer på kollisjonskurs med oppfatninga til folk flest om pengebruken, sier han.

I Tromsø kommune har Fremskrittspartiet sagt nei til OL-planene. John Karlsen mener at Frp i Tromsø nå bør vurdere saka på nytt.