NRK Meny
Normal

FrP gjør det vanskelig å være same

De driver systematisk feilinformasjon om norsk samepolitikk, mener jus-professor.

Sameflagget

FrP gjør det vanskeligere å være same mener jusprofessor Ande Somby.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Jusprofessor Ande Somby ved Universitetet i Tromsø tror Fremskrittspartiets hardkjør mot Sametinget og Finnmarkseiendommen vil gjøre det vanskeligere å være same i Norge.

En utgruppe

Somby mener Fremskrittspartiet har definert samene som en utgruppe, nå er det de som skal angripes i valgkampen. Han nevner finnmarkingene som ble hengt ut som latsabber, de enslige mødrene som var en byrde, kultureliten og innvandrerne.

– Innvandrerne er gjengangeren, slik at det synes å være et mønster, at man er på jakt etter en utgruppe. Årets utgruppe er samene, hevder Somby.

Politikk på villspor

Han tror Frps mange utspill om samene kan drive de andre partiene over på defensiven. Han trekker frem at Arbeiderpartiets Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har sagt at Sametinget er ansvarlig for Frps framgang.

– Når Fremskrittspartiet på den måten begynner å definere dagsorden, så vil for eksempel fløyer i Arbeiderpartiet eller fløyer i Høyre, få medgang, og det kan føre til at det ikke blir så lett å være same i Norge lenger.

Jus-professoren mener FrP ikke gir korrekt informasjon om Finnmarkseiendommen. Han sier det ikke er riktig at den har ført til særrrettigheter på etnisk grunnlag:

– Korrekt informasjon er vel ikke det som Fremskrittspartiets spill. Fremskrittspartiets spill er nok mye mer å gjøre populistiske utspill.

Usaklig debatt

Stortingsrepresentant Per Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet avviser påstandene til Somby. Han mener man burde holde debattnivået på en litt mer saklig måte.

– Det er lenge siden jeg har hørt såpass usaklige angrep som jeg hører her. Dette er ikke riktig, vi har aldri, aldri angrepet samene.

Amundsen mener de rettmessig har kritisert en forfeilet samepolitikk som har vært ført av skiftende regjeringer og særlig under den sittende regjering.

– Det bidrar til en ting, til å splitte folk i Nord-Norge og til å skape konflikter som tidligere ikke har eksistert.

Fefo forskjellsbehandler

Stortingsrepresentanten mener at Finnmarkseiendommen bidrar til forskjellsbehandling, i tillegg til å utelukke næringsutvikling og bruk av utmark.

– Man må omtrent være politisk blind dersom man ikke ser at det skjer forskjellsbehandling på bakgrunn av etnisitet i forhold til Finnmarksloven. Det er seks representanter i styret til finnmarkseiendommen, tre av dem er valgt inn av Sametinget., sier Amundsen.

Stortingsrepresemtanten mener at det blir lagt opp til et skille på grunnlag av etnisitet.

– Her er det åpenbart at det er lagt opp til en skjevfordeling i utgangspunktet, når man velger inn personer på grunnlag av samisk etnisitet, det er jo der hele problemet starter, hevder Amundsen.

Les også FrP rykker fram på samemotstand