Frostskadde soldater: – Vi ble utsatt for fysisk maktbruk

Soldatene som ble tvunget nakne ut på en fiktiv øvelse av medsoldater i minus 20, sier i politiavhør at de både ble dyttet og kastet snø på.

Soldater ved Setermoen leir

Soldater ved Setermoen leir. Disse har ingenting med den aktuelle saken å gjøre.

Foto: Arild Moe

– Vi skal gjennomføre nye avhør av to av de tre mistenkte i saken. Grunnen er at det ikke er helt samsvar mellom det fornærmede og mistenkte sier, sier politioverbetjent ved Målselv lensmannskontor, Katrine Grimnes.

Hun har ansvaret for å etterforske saken der tre soldater er mistenkt for å ha lurt seks medsoldater ut på øvelse i Indre Troms midt på natten.

Hun sier partene kommer med ulike forklaringer på hvilke aktiviteter soldatene ble tvunget til å være med på, og hvor lenge de oppholdt seg nakne ute i snøen.

Fikk frostskader

Kaserne, Setermoen, forsvaret

Det var ved denne kasernen i Brigade Nord at soldater ble lurt til å trene naken i minus 20 kuldegrader.

Foto: Arild Moe

Det var ei natt i januar i år at seks ferske soldater på Setermoen fikk ordre om å løpe ut i 20 minusgrader, uten sko og klær. Tre soldater har innrømmet å ha lurt sine medsoldater med på den fiktive øvelsen.

De seks involverte fikk første- og andregrads frostskader, og flere av dem måtte på sykehus etterpå.

Politisak

Mens militærpolitiet har etterforsket saken har de tre soldatene som begikk udåden vært i tjeneste, i likhet med soldatene som fikk frostskader.

Det ble innført tiltak for å unngå konflikter mellom partene.

Da etterforskningen var ferdig anbefalte Krigsadvokaten en sivil straffesak, og ikke militær disiplinærsak mot de tre. Han mente saken var for alvorlig til å anbefale forsvaret om å gi soldatene en disiplinær straff i Forsvaret.

Holder kortene tett

Katrine Grimnes

Politioverbetjent ved Målselv lensmannskontor, Katrine Grimnes etterforsker frostskadesaken.

Foto: NRK

Katrine Grimnes vil ikke utdype ytterligere hva de fornærmede har sagt i avhør.

– Men slik jeg oppfatter det er det bra samsvar mellom det de fornærmede forklarer seg om hendelsen.

Hun sier at de fornærmede har forklart at det skjedde en del ting som de oppfattet som fysisk maktbruk under øvelsen, men at soldatene der og da trodde de var under kommando av et høyere befal, og gjorde som de fikk beskjed om.

– Det var først etterpå da de skjønte at de var blitt lurt, at de oppfattet det de hadde opplevd som ikke greit i det hele tatt, sier Grimnes.

Når de mistenkte er avhørt går saken til påtalemyndigheten som avgjør om soldatene skal tiltales.