Friskmelder avdeling på UNN

Den norske legeforening friskmelder spesialistjenesten i geriatri ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Geriatrisk seksjon er omorganisert og alle 14 sengene er nå geriatriske, i motsetning til tidligere. Legevisittene er blitt bedre og opplæringen i poliklinikken er kommet på plass, skriver legeforeningen i rapporten etter besøket ved UNN.