Frir til private boligutbyggere

Lenvik kommune inviterer private boligutbyggere til et samarbeid. Kommunen har behov for 30 nye utleieboliger i Finnsnes- og Silsand-området, og ønsker derfor tilbud på utleieboliger så tidlig som mulig i en byggefase. Utbyggere kan få fullfinansiert aktuelle prosjekter med gunstige lån fra Husbanken om de inngår avtale med kommunen.