Frikjent for misbruk av nødsignal

En mann fra Karasjok ble i Indre-Finnmark tingrett frikjent etter han ble tiltalt for å ringe nødetater uten grunn. Første gang en brann og senere en bilulykke som førte til full utrykning. Retten ble ikke enig om stemmen fra telefonopptakene til politiet var mannens, og dermed fant ikke retten grunnlag for å kunne avsi en dom.