Fremmede droner fulgte Rein 2

Under militærøvelsen Rein 2 ble det gjort observasjoner av ukjente droner som overvåket øvelsen i Indre Troms. Det skal ifølge avisen Nye Troms ha vært gjort flere enn ti observasjoner over øvingsområdene. Talsmann for Hæren, oberstløytnant Ole Johan Skogmo, sier til avisen at forsvaret ser svært alvorlig på hendelsen. Forsvaret jobber nå med å kartlegge hvem som drev dronevirksomhet under øvelse Rein 2.