Fredriksen inn i SNN

Skipsreder John Fredriksen har kjøpt seg opp til å bli en av de største eierne i Sparebank1 Nord-Norge i Tromsø. Det skriver Nordlys. Fredriksen, som er en av verdens rikeste, har kjøpt nesten to millioner egenkapitalbevis, og er dermed den åttende største eierne i banken. Ifølge er omlag halvparten av kapitalen i banken knyttet til egenkapitalbevis, som kan sammenlignes med aksjer, reste av kapitalen er eies av samfunnet. Banken har en forvvaltningskapital på 92 milliarder kroner.