Freder kvenske kulturminner

Klima og miljøminister Ola Elvestuen lover at flere kvenske kulturminner skal tas vare på og fredes. Riksantikvaren jobber med et prosjekt rundt fredning av minoritetskultur. Norske Kveners Forbund har kritisert regjeringa for mangel på vern.