Fraværsreglene strammes inn

Fra høsten av strammes fraværsreglene inn for elever i videregående skole. Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel bety ingen karakter. Regjeringa innfører en stige for fraværet, der mer enn 15 prosent udokumentert fravær medfører absolutt bortfall av karakter. Ligger fraværet på mellom 10 og 15 prosent, åpnes det for at rektor kan bruke skjønn slik at elever i visse tilfeller likevel kan få karakter.