NRK Meny
Normal

Fraværsregelen finjusteres i Troms

Nødvendig med en oppklaring, sier fylkesrådet.

Klasserom

Fylkesrådet i Troms har sett at det er nødvendig å oppklare hva de nye fraværsreglene innebærer.

Foto: Åserud, Lise, Lise Åserud / SCANPIX

Fylkesrådet i Troms gikk torsdag ut med en pressemelding hvor de skriver at de har funnet det nødvendig å lage felles retningslinjer for fravær i videregående skoler i fylket.

Retningslinjene er utviklet av rektorer, Elevorganisasjonen og arbeidstakerorganisasjonene, sammen med Fylkesrådet. De er en presisering av den nye fraværsregelen som trådte i kraft i høst, hvor elevene kun kan ha 10 prosent fravær i et fag.

– Oppfattet ulikt

– Vi forholder oss til det som er vedtatt av Stortinget og tar ingen omkamper, men vi finner det nødvendig å presisere noen forhold som har blitt oppfattet ulikt på skolene, og dermed gjøre det lettere for alle å forholde seg til fraværsforskriftene, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

Presiseringene blir vedtatt førstkommende mandag, og trer i kraft umiddelbart. Det blir da gitt ut informasjon på skolene.

– Det gjelder blant annet hva som skal godkjennes som gyldig fravær, og hva som ikke kan godkjennes, sier Sollied til NRK.

I tillegg er det i de nye retningslinjene presisert hvem som kan dokumentere gyldig fravær.

– Oppklarende

Ifølge Sollied har oppmøtet på skolene blitt bedre med de nye fraværsreglene.

– Etter første termin får vi et bedre bilde av konsekvensene og effekten. De aller fleste har så lite fravær at en fraværsgrense ikke vil innebære noe nytt. Jeg er glad for at elevene er opptatt av å gjennomføre, og jeg tror at felles retningslinjer i skolene i Troms vil være mer oppklarende, sier Sollied.