NRK Meny

Fraråder vekst i oppdrettsnæringa

Fiskeridirektoratet fraråder regjeringen å la oppdrettsnæringen vokse langs kysten til neste år. Direktoratet går dermed mot fiskeriminister Elisabeth Aspakers forslag om å la oppdrettsnæringen vokse med fem prosent. I svarbrevet til regjeringen konkluderer Fiskeridirektoratet med at faren for økt smittepress av lakselus er en avgjørende innvending mot forslaget.